Subsidie voor afkoppelen hemelwaterafvoer

Vanaf 1 januari 2019 kunt u als inwoner van gemeente Mill en Sint Hubert subsidie aanvragen voor het afkoppelen van uw hemelwaterafvoer. Dit houdt in dat u uw regenpijp afkoppelt van het riool. Het hemelwater dat op uw dak valt, laat u dan op natuurlijke wijze infiltreren in uw tuin.

Advies op maat

Wilt u (mogelijk) afkoppelen? Dit kan op verschillende manieren. Bel voordat u subsidie aanvraagt vrijblijvend met de gemeente voor meer informatie en advies op maat: 0485-460300.

Waarom afkoppelen

Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met hevige neerslag en perioden van langdurige droogte. Bij zware regenval kan ons riool de hoeveelheid water niet aan, waardoor straten en soms zelfs woningen blank komen te staan. Ook vindt er overstort plaats op oppervlaktewater, waardoor vervuild water in sloten en rivieren terechtkomt. Door af te koppelen helpt u om dit te voorkomen. Het relatief schone hemelwater hoeft niet langer gezuiverd te worden en kan rechtstreeks naar de planten en bomen in uw tuin. Vooral bij droogte is het zonde om schaars hemelwater af te voeren, terwijl uw groen het goed kan gebruiken.

Voorwaarden

De afkoppelbijdrage bedraagt een vast bedrag van € 4,- per m² verhard oppervlak (horizontaal gemeten).

Voorwaarden:

 • U bent eigenaar van de woning, of u heeft toestemming van de eigenaar
 • Uw woning is aangesloten op een gemengd riool
 • Het oppervlak dat u afkoppelt is minimaal 10 m² en maximaal 500 m²
 • Het hemelwater wordt op uw terrein verwerkt en kan niet afstromen naar omliggende percelen
 • Uw infiltratievoorziening kan een bui van 60 mm neerslag verwerken
 • Uw bouwvergunning verplicht u niet om uw woning af te koppelen.

Bijlage:

Procedure

 • Na ontvangst wordt uw aanvraag gecontroleerd op volledigheid en juistheid.
 • Binnen 6 weken ontvangt u een reactie.
 • Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet u wachten met afkoppelen tot de aanvraag is goedgekeurd.
 • Als uw aanvraag is goedgekeurd, ontvangt u per e-mail de vaststelling van het bijdragebedrag.
 • U kunt dan starten met de werkzaamheden.
 • Maak tijdens en na de uitvoering foto’s van de infiltratievoorziening.
 • Wanneer u klaar bent, meldt u dit via afkoppelen@cgm.nl met de foto’s (in totaal maximaal 9 Mb) als bijlage.

Aanvragen

Online

U kunt de subsidie online aanvragen via het digitale aanvraagformulier Subsidie Afkoppelen Hemelwaterafvoer (inloggen met DigiD).

Let op!

Bent u niet de eigenaar van het af te koppelen pand? Dan moet hij of zij uw aanvraag ook ondertekenen. Dit kan eenvoudig met het formulier digitale handtekening eigenaar (inloggen met DigiD). Zonder digitale handtekening van de eigenaar wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

Schriftelijk

U kunt het formulier Subsidie Afkoppelen Hemelwaterafvoer (PDF) ook downloaden, printen, invullen en opsturen naar Gemeente Mill en Sint Hubert, correspondentieadres: Postbus 7, 5361 AA Grave.