Afvalstoffenheffing

Alle huishoudens in onze gemeente betalen afvalstoffenheffing. Dit is een vergoeding voor de kosten van het inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval. Bedrijven betalen geen afvalstoffenheffing maar reinigingsrecht.  De afvalstoffenheffing wordt geheven via de voorschotnota’s en eindafrekening van Brabant Water. Voor het aanbieden van restafval moet u tariefzakken gebruiken die u bij de supermarkten kunt kopen.

Tarief

Voor de actuele tarieven ga naar tarieven gemeentelijke belastingen.

Verhuizing

Als  u verhuist dan moet u dit ook melden bij Brabant Water.

Reinigingsrecht

Bedrijven die bedrijfsafval van beperkte omvang en hoeveelheid aanbieden betalen reinigingsrecht. Het tarief is gelijk aan die van de afvalstoffenheffing. U kunt met een brief of e-mail vermindering vragen, als kan worden aangetoond dat er op een andere verantwoorde wijze wordt afgevoerd. Bijvoorbeeld via een factuur van een particulier vuilcontainerbedrijf.