Afwijken van het bestemmingsplan

Heeft u bouwplannen die niet passen binnen het bestemmingsplan? Dan is het verstandig om vooraf bij de gemeente een vooroverlegplan in te dienen. Dit is niet verplicht, maar het kan wel teleurstellingen of extra kosten voorkomen.  U kunt het vooroverlegplan digitaal indienen.

Stap 1: bekijk of uw plan binnen de bestemming past

In een bestemmingsplan ziet u waar u mag bouwen of verbouwen en waar u een winkel of horeca mag openen of een bedrijf kan vestigen.

  • Op de pagina "overzicht bestemmingsplannen" kunt u de bestemmingsplannen van de gemeente Mill en Sint Hubert raadplegen. 
  • Op de website ruimtelijkeplannen.nl vindt u alle bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeenten, provincies en het Rijk.

Zoeken in het bestemmingsplan Buitengebied

Kijk op "Bestemmingsplan Buitengebied " voor extra zoekinformatie voor het zoeken in het bestemmingsplan Buitengebied.

Stap 2: conceptaanvraag (vooroverlegplan)

Wanneer blijkt dat uw plannen niet binnen het bestemmingsplan vallen, of twijfelt u nog, dan is het verstandig om bij de gemeente een vooroverlegplan in te dienen. Dit is niet verplicht, maar het kan wel teleurstellingen of extra kosten voorkomen. U kunt het vooroverlegplan digitaal indienen.

Stap 3: aanvraag omgevingsvergunning

Na een positief advies op uw vooroverlegplan kunt u een formele aanvraag voor een omgevingsvergunning doen. Binnen acht weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met zes weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege).

Voor ingewikkelde aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. De gemeente kan deze termijn ook met zes weken verlengen. In dit geval krijgt u de vergunning niet automatisch. Of het om een ingewikkelde aanvraag gaat, krijgt u van de gemeente te horen.

Als een aanvraag niet volledig is en er aanvullende gegevens moeten worden opgevraagd, dan kunnen de termijnen worden opgeschort.

Meer informatie

Wij adviseren u om een deskundige in te schakelen, zeker als het gaat om complexe projecten.

Mocht u meer informatie willen over een bestemmingsplan, vul dan dit contactformulier in (kies voor de optie bestemmingsplannen) of bel naar 0485-460300.