AgroProeftuin de Peel

In AgroProeftuin de Peel werken ondernemers, kennisinstellingen en overheden, waaronder de gemeente Mill en Sint Hubert, samen onder de vlag van AgriFood Capital aan de ontwikkeling van kringlooplandbouw. Er worden vernieuwende concepten getest op het gebied van emissieloze veehouderij, alternatieve eiwitproductie en biobased productie en -verwerking, bodemverbetering en natuurontwikkeling. Het is een proeflocatie waar pionierende boeren de ruimte krijgen voor praktijkproeven om te komen tot duurzame, toekomstgerichte agrarische productie.

Meer weten of projectideeën aandragen

Kijk op www.agroproeftuindepeel.nl en meld je aan voor de nieuwsbrief.