Automatische Externe Defibrillatoren (AED)

Snel reageren redt levens

Bij een plotselinge hartstilstand bestaat er acuut levensgevaar als er in de eerste zes minuten niet wordt ingegrepen door omstanders? Reanimatie kan iemands leven redden. De gemeente en diverse andere organisaties, instanties en verenigingen hebben daarom gezorgd voor plaatsing van Automatische Externe Defibrillatoren (AED's) in de gemeente. Zo kunt u snel reageren als iemand in uw omgeving een hartaanval krijgt. De hartstichting geeft op haar website meer informatie over AED's en hoe ze werken.

Waar vindt u AED's?

Op de website aed.rodekruis.nl is een kaartje te vinden waarop alle AED's in Nederland te zien zijn