Bedrijventerreinen

De gemeente Mill en Sint Hubert heeft vijf bedrijventerreinen. Bij twee bedrijventerreinen zijn de belangrijkste kenmerken benoemd. Dit zijn de bedrijventerreinen "Het Spoor" (45 ha) en "de Meeren" (9 ha) in Mill en daarnaast zijn er nog enkele kleinere bedrijventerreintjes in kerkdorpen Langenboom (1 ha) Sint Hubert (0,5 ha) en Wilbertoord (1 ha) Deze bedrijventerreinen zijn in de loop van de jaren fasegewijs uitgebreid en geïntensiveerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de bedrijvencontactfunctionaris.

Het Spoor

Het bedrijventerrein ‘’Het Spoor’’ biedt ruimte aan handels-, nijverheids- en industriebedrijven van uiteenlopende aard. Daarnaast vindt u er ambachtelijke en dienstverlenende bedrijven.

Revitalisering

De revitalisering van het bedrijventerrein ‘’Het Spoor ‘’ inclusief de herstructurering van het Van Hout-terrein is in volle gang.

Ontwikkeling van Hout-terrein

Het terrein van deze voormalige houtzagerij wordt ingericht voor wonen en werken, gescheiden door een groenslinger. Er komen zo’n 60 woningen en een groot aantal bedrijven. De ontwikkeling wordt gedaan door Houtspoor CV. De hoofdroute is inmiddels gerealiseerd.

Reconstructie voormalige spoorzone

In het gebied tussen bedrijventerrein  Het Spoor en de woonbebouwing van Mill lig de voormalige spoorzone. Deze zal de komende jaren opnieuw worden ingericht. Belangrijke ingrediënten voor de nieuw inrichting zijn waterberging, ecologie, cultuurhistorie en recreatie.

Herstructurering 2e industrieweg e.o.

Het project richt zich op de korte en middellange termijn concreet op de herontwikkeling van enkele percelen met verouderde panden. Daarnaast wordt in het projectplan aangegeven op welke wijze aan de kwaliteit en vitaliteit van Het Spoor op langere termijn invulling kan worden gegeven.

Kijk hier welke kavels van Bedrijventerrein Het Spoor nog beschikbaar zijn.

De Meeren

Bedrijventerrein De Meeren bestaat uit enkele burgerwoningen, vrijwel  geheel gelegen aan de noordzijde van de Langenboomseweg. Uitsluitend de gemeentewerf, de milieustraat en een bosperceel zijn gelegen aan de zuidkant van de Langenboomseweg.
 
De Langenboomseweg vormt de belangrijkste ontsluitingsweg van het gebied, met verder de Postduifstraat en Lijsterstraat als interne ontsluitingswegen. De omgeving bestaat voornamelijk uit bos- en agrarische percelen. Aan de oostzijde ligt de woonwijk Mill-West.

Dit bedrijventerrein is een relatief klein bedrijventerrein met een oppervlakte van circa 9 hectare. Op het bedrijventerrein zijn onder andere bedrijven gevestigd in de sectoren handel, commerciële dienstverlening en de bouw, waaronder enkele aannemersbedrijven, timmerwerkfabrieken, een autobedrijf en een groothandel.