Belastingen

Aanslag gemeentelijke heffingen

Op de aanslag gemeentelijke belastingen staan vermeld de WOZ-waarde(n) en de aanslag(en) onroerendezaakbelastingen. Zoals bekend worden de aanslagen rioolheffing en afvalstoffenheffing opgelegd via de voorschotnota’s en de eindafrekening van de waternota van Brabant Water.

Aanslag betalen

U kunt de belastingaanslag via automatische incasso betalen, zelf overmaken of langskomen in het gemeentehuis. Hier kunt u ook een wijziging van het rekeningnummer doorgeven.

Kwijtschelding

Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen als afvalstoffenheffing en rioolheffing. 

Tarieven gemeentelijke belastingen

Dit zijn de belastingtarieven die vastgesteld zijn voor dit jaar.

Onroerendezaakbelastingen (OZB)

Bent u op 1 januari eigenaar van een onroerende zaak? Dan betaalt u voor dat jaar onroerendezaakbelastingen (OZB) eigenarenheffing. Als u op 1 januari gebruiker bent van een bedrijf of bedrijfsgedeelte, dan betaalt u voor dat jaar OZB-gebruikersheffing.

Afvalstoffenheffing

Alle huishoudens betalen afvalstoffenheffing: een vergoeding voor de kosten van het inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval.

Rioolheffing

Rioolheffing betaalt u voor het afvoeren van afvalwater op het riool. Wij gebruiken de inkomsten om de riolering te onderhouden en te vernieuwen.

Belastingaanslag bezwaar

Bent u het niet eens met de belastingaanslag? Dan kunt u bezwaar maken.

Toeristenbelasting

Woont u in een andere gemeente en blijft u binnen onze gemeente overnachten? Dan moet u toeristenbelasting betalen. Het tarief bedraagt 3,5% van de overnachtingsprijs.

Stoppen met uw bedrijf

Als u gaat stoppen met uw onderneming, dan moet u dat doorgeven aan het team Belastingen. Stuurt u hiervoor een e-mail naar belastingen@cgm.nl.