Aanslag betalen

U kunt de belastingaanslag via automatische incasso betalen of zelf overmaken. Kunt u niet betalen vanwege een heel laag inkomen en geen vermogen? Via het online formulier kwijtschelding komt u er snel achter of u in aanmerking komt voor kwijtschelding. Kwijtschelding kan alleen voor afvalstoffenheffing en rioolheffing. Als u tijdelijk betalingsproblemen hebt, kunt u een betalingsregeling afspreken.

Hoe werkt het

  • Hebt u ons al gemachtigd? Dan incasseren wij het aanslagbedrag in elf maandelijkse termijnen.
  • De incassodata (vervaldata) staan op het aanslagbiljet.

U betaalt anders

  • Dan hebt u maar drie maanden de tijd om via een eigen opdracht de aanslag helemaal te betalen. Ons banknummer is NL69 BNGH 0285 1614 58
  • Voor een snelle verwerking vragen wij u om het betalingskenmerk te vermelden (zie aanslag).
  • Wilt u alsnog machtigen? Doe dit binnen veertien dagen met het groene kaartje of via het online formulier automatische incasso. Alleen dan incasseren wij de aanslag in maximaal elf maandelijkse termijnen.

Betalingen in een keer

Aanslagen hoger dan € 4.000,00 en lager dan € 35,00 moeten altijd binnen een maand zijn betaald.
 

Betalingsregeling

  • Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? Dan kunt u vragen om kwijtschelding
  • Kunt u de gemeentelijke belastingen niet op tijd betalen? Dan kunt u vragen om een betalingsregeling
  • U kunt een betalingsregeling afspreken met het team Belastingen. U kunt bellen met 0485-460300 of e-mailen met: belastingen@cgm.nl

Machtiging automatische incasso (online)

Wilt u alsnog machtigen? Doe dit binnen veertien dagen via het online formulier automatische incasso. Alleen dan incasseren wij de aanslag in maximaal elf maandelijkse termijnen.

Wijzigen bankrekeningnummer

Via het online formulier automatisch incasso kunt u ook uw rekeningnummer wijzigen. Voor dit formulier dient u in te loggen met DigiD.