Bewindvoeringskosten

Direct regelen

Als u door de kantonrechter onder bewind gesteld bent, dan kunt u voor de kosten die u aan uw bewindvoerder moet betalen, bijzondere bijstand krijgen. De kosten worden vergoedt vanaf de datum dat de rechter het bewind heeft uitgesproken. Dit geldt alleen voor de kosten van een zogenaamde beschermbewindvoerder. 

Wanneer u een bewindvoerder heeft in het kader van de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), dan kunt u voor de kosten die u aan de WSPN-bewindvoerder moet betalen, geen bijzondere bijstand krijgen.

Hoe werkt het

De kantonrechter stelt de hoogte vast van de vergoeding die de bewindvoerder krijgt. Dit bedrag kunt u dan vergoedt krijgen vanuit de bijzondere bijstand. Er wordt wel gekeken of u de kosten ook op andere wijze vergoedt kunt krijgen (een voorliggende voorziening). Als u een inkomen heeft dat hoger is dan 115% van de voor u geldende bijstandsnorm, dan kijken wij ook of u zelf een bijdrage kunt leveren in de kosten en hoe hoog deze bijdrage dan is. Dat noemen we de aanwezige draagkracht. De aanwezige draagkracht wordt in mindering gebracht op de voor bijzondere bijstand in aanmerking komende kosten. 

Betaling kosten

De bijzondere bijstand wordt maandelijks overgemaakt op de beheerrekening van de bewindvoerder. Het is niet nodig om achteraf de kosten te verantwoorden, door middel van door de kantonrechter geaccordeerde rekeningen.

Wat moet u doen

  • U moet een kopie van de uitspraak van de kantonrechter bij ons inleveren. In deze uitspraak staat namelijk per wanneer en bij welke bewindvoerder u onder bewind bent gesteld.
  • U moet, als dat door ons noodzakelijk wordt gevonden, meewerken aan een onderzoek naar uw financiële leerbaarheid. De bedoeling daarvan is om u te ondersteunen om financieel weer zelfredzaam te worden, zodat u op termijn weer uw eigen financiën kunt beheren en bewindvoering niet meer noodzakelijk is. 
  • U moet ook, als dat door ons noodzakelijk wordt gevonden, meewerken aan een schuldregeling op grond van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS). Het doel hiervan is om de eventuele schuldenproblematiek binnen afzienbare tijd op te lossen. 

U kunt hier via de Snelbalie Inkomensondersteuning uw bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten aanvragen.

Let op!

Om online uw aanvraag te kunnen indienen hebt u de volgende zaken nodig:

  • Een DigiD gebruikersnaam en wachtwoord. Heeft u nog geen DigiD gebruikersnaam met wachtwoord? Klik hier om een DigiD aan te vragen
  • Een eigen e-mail adres
  • Bewijsstukken die als bestand (PDF, JPEG) op uw computer zijn opgeslagen

Contact

Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 0485-396783.

U kunt ons ook mailen via inkomensondersteuning@cgm.nl.