Bomenonderhoud gemeente Mill en Sint Hubert 2020

Publicatiedatum: Maandag 30 december 2019

In de gemeente Mill en Sint Hubert wordt ieder jaar ongeveer een vierde deel van het gemeentelijk bomenbestand gecontroleerd. Met deze werkwijze komt elke gemeentelijke boom eens in de vier jaar aan de beurt.

Controle

Bij de controle wordt gekeken of de bomen nog gezond en veilig zijn Denk bijvoorbeeld aan het handhaven van een minimale doorrijhoogte of het verwijderen van dode takken. Indien nodig wordt een boom gesnoeid of in het uiterste geval gekapt.

Snoeiwerkzaamheden

Dit jaar worden de bomen door de firma Boomverzorging Arie Arts b.v. uit Sint Agatha gesnoeid in de periode januari tot en met juli 2020. Bomen waarbij geconstateerd is dat snoeien wegens gezondheids- of veiligheidsredenen direct nodig is, worden met voorrang aangepakt.