Samen op weg naar een nieuwe gemeente!

Zoals u weet zijn de gemeenten Cuijk, Boxmeer, Sint Anthonis en (sinds januari 2020) Mill en Sint Hubert van plan om per 1 januari 2022 te herindelen. Op 26 maart 2020 zullen de vier gemeenteraden het herindelingsontwerp vaststellen. Dan treedt een termijn van 8 weken in werking waarin inwoners en buurgemeenten hun zienswijze mogen geven op dit voornemen tot herindeling van deze vier gemeenten. Hieruit volgt het herindelingsadvies.

Als alles volgens planning verloopt zullen de vier raden op 24 juni 2020 het herindelingsadvies vaststellen, dat wordt voorgelegd aan de provincie en dan achtereenvolgens aan het Ministerie van BZK, de Raad van State, de Tweede en tot slot de Eerste Kamer. In november 2021 vinden dan de herindelingsverkiezingen plaats voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Deze gemeente gaat dan per 1 januari 2022 van start.

Meer informatie

Kijk voor alle informtaie over het herindelingsproces op www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl.