Commissieleden

De gemeente Mill en Sint Hubert kent de volgende commissies:

In principe vergaderen de raadscommissies eenmaal in de zes weken parallel aan de raadsvergaderingen. Alle vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het gemeentehuis aanvang 19.30 uur. De data en agenda's worden tijdig bekend gemaakt via de media.