Informatie over het coronavirus

Publicatiedatum: Vrijdag 26 november 2021

Corona (COVID-19) is nog steeds het onderwerp van gesprek in ons land. Het RIVM houdt de actuele stand van zaken bij. Ook de Veiligheidsregio Brabant Noord, waar onze gemeente onderdeel van is, houdt de situatie goed in de gaten. Op de website van het RIVM staat alle actuele en algemene informatie over corona, maar ook een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden.

Actueel

Avondsluiting en strengere maatregelen overdag

Het aantal coronabesmettingen is nog nooit zo hoog geweest als in de laatste weken. In het hele land is de toegang tot de zorg in gevaar. Helaas blijkt het noodzakelijk om planbare zorg zoals heup- of liesbreukoperaties te stoppen, zodat de meest acute zorg nog wel door kan gaan. Bijvoorbeeld zware hartoperaties, kankerbehandelingen en niertransplantaties. 

Bekijk de meest actuele informatie over de coronamaatregelen op www.rijksoverheid.nl.

Avondsluiting vanaf 17.00 uur

Bekijk het overzicht "Avondsluiting vanaf 17.00 uur" op www.rijksoverheid.nl.

Snel naar

Veelgestelde vragen

Overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden op de website van de Rijksoverheid over:

Ondernemers, zzp'ers, verenigingen en accommodaties

Ondernemers en zzp'ers

Incidentele bijdrage controle coronatoegangsbewijs (CTB)

De Rijksoverheid heeft de Tijdelijke subsidieregeling compensatie kosten controle coronatoegangsbewijzen (CTB) in het leven geroepen om bedrijven, verenigingen en instellingen, te ondersteunen bij de controle daarvan.

Regeling Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is met ingang van 1 oktober 2021 gestopt. U kunt dus geen aanvraag meer doen voor deze regeling. Als u op dit moment moeite heeft met het betalen van bepaalde kosten, dan komt u mogelijk in aanmerking voor onze minimaregelingen. Voor meer informatie: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

 

Regelingen voor verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven

Er zijn landelijk verschillende regelingen waar verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven een beroep op kunnen doen. Dit kunnen regelingen zijn die speciaal in het leven zijn geroepen vanwege de corona-crisis, maar ook algemene regelingen waarbij het hele jaar door een aanvraag ingediend kan worden voor maatschappelijke initiatieven.

Meer informatie over de regelingen:

Onderwijs en opvang van kinderen

Bekijk alle informatie over onderwijs en kinderopvang in coronatijd op www.rijksoverheid.nl.

Zorg en welzijn / Hulp en ondersteuning

Hulp en contact bij eenzaamheid

Landelijk en lokaal zijn er verschillende initiatieven waar u contact mee kunt opnemen voor een praatje of voor advies. Ook kunt u op deze pagina kijken bij welke initiatieven u kunt aansluiten wanneer u iets wilt doen voor anderen.

Jeugd

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Land van Cuijk (CJG) is dé plek voor alle vragen, tips, ondersteuning, jeugdhulp en -zorg voor kinderen en jongeren (0 tot 23 jaar) en hun opvoeders.

Wilt u een jeugdprofessional spreken of heeft u een vraag die u het CJG wilt voorleggen? U kunt tussen 9.00 en 17.00 uur telefonisch contact opnemen via 0485-396666. Stelt u liever uw vraag via e-mail? Dat kan ook, via info@cjglandvancuijk.nl. U ontvangt binnen twee werkdagen een antwoord.

Meer informatie over het CJG is te vinden via www.cjglandvancuijk.nl

Regeling Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Ondanks de verschillende steunmaatregelen die reeds door het kabinet zijn genomen, dreigen er mensen tussen wal en schip te vallen. De Regeling Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) biedt een tegemoetkoming voor mensen die door de coronacrises te maken hebben met een terugval in inkomen, waardoor noodzakelijke woonkosten niet betaald kunnen worden.

Wet maatschappelijke ondersteuning

Heeft u ondersteuning vanuit de Wmo nodig? Dan kunt u terecht bij de frontoffice Sociaal Domein via mail wmo-consulenten@cgm.nl of telefonisch via 0485-396783 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur).

Ga naar de pagina Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) voor meer informatie.

Welzijn

Sociom: De locaties van Sociom zijn vanwege de maatregelen rond het corona-virus gesloten. Sociom is wel telefonisch bereikbaar via 0485-700500 of info@sociom.nl. Buiten kantooruren geldt in dringende gevallen het crisisnummer: 0485-722112.

Mantelzorg

Heeft u vragen op het gebied van mantelzorg of behoefte aan advies en ondersteuning? Bekijk dan de website van Centrum Mantelzorg Land van Cuijk.

Dienstverlening gemeente

Houd rekening met de onderstaande zaken

  • De balie van het gemeentehuis is gewoon geopend. Wij vragen u echter om gepaste afstand te houden van onze medewerkers. De balie, maar ook de pinautomaat, balpennen en dergelijke die door u en onze medewerkers wordt gebruikt zullen vaker worden schoongemaakt. Wij vragen u ook om zo veel mogelijk met PIN te betalen.
  • Is het strikt noodzakelijk dat u het gemeentehuis bezoekt? Veel afspraken kunt u ook digitaal of telefonisch afhandelen. Bijvoorbeeld het doorgeven van verhuizingen of het aanvragen van uittreksels. Ook de verschillende soorten vergunningen kunnen digitaal worden aangevraagd via onze website. U kunt ook digitaal een afspraak maken voor verder in de toekomst.
  • Heeft u last van verkoudheid, hoesten of koorts dan vragen wij u niet naar het gemeentehuis te komen en om een eventueel al gemaakte afspraak uit te stellen.
  • Het werk door de buitendienst, onderhoud plantsoenen, reinigen straten, ledigen van prullenbakken en dergelijke gaat gewoon door.

Noodverordeningen

Bekijk hier de meest actuele versie van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Noodverordening en handhaving

Het toezicht op deze noodverordening gebeurt in de gemeente Mill en Sint Hubert door de bijzonder opsporingsambtenaren (boa’s) in nauwe samenwerking met de politie.