Ondernemers en zzp'ers

Publicatiedatum: Vrijdag 19 maart 2021

De Nederlandse regering heeft vergaande maatregelen ingesteld om verspreiding van het Corona-virus te voorkomen. We zijn ons ervan bewust dat dit ook grote gevolgen heeft voor ondernemers en zzp'ers. Het kabinet heeft inmiddels een pakket maatregelen aangekondigd voor ondernemers en zzp'ers. Ook lokaal heeft de  gemeente enkele maatregelen getroffen. Op deze pagina vindt u hierover meer informatie. Ook voor sportverenigingen en accommodaties heeft deze tijd veel gevolgen. Zij kunnen op deze pagina meer informatie vinden.

Heeft u ondanks onderstaande informatie toch nog vragen, of wilt u als ondernemer uw zorgen delen met de gemeente? Stuur dan een e-mail naar economischezaken@cgm.nl. Wij beantwoorden uw e-mail binnen twee werkdagen.

Bent u specifiek op zoek naar informatie over de Tozo (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers)? De Tozo bestaat uit twee onderdelen: Uitkering voor levensonderhoud en Lening voor bedrijfskapitaal. Kijk hier voor beide onderdelen van de Tozoregeling.

Algemene informatie voor ondernemers

Op de website van de Rijksoverheid vindt u antwoorden op veel gestelde vragen van ondernemers over het coronavirus. Bellen met het informatienummer van de Rijksoverheid kan ook via 0800–1351.

Kijk daarnaast op de pagina’s over ondernemen en het coronavirus op de websites van:

Uitstel gemeentelijke belastingen

Lokaal bieden wij u de mogelijkheid om uw gemeentelijke belastingen uit te stellen. Lees hier meer over uitstel voor de gemeentelijke belastingen en hoe u dit kunt regelen.

Regelingen voor bedrijven

NOW (Noodmaatregel Overbrugging t.b.v. behoud van Werkgelegenheid)

Vanwege de uitbraak van het coronavirus komt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met een nieuwe regeling, de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de regeling voor werktijdverkorting. De regeling werktijdverkorting is dus gestopt.

De NOW kan vanaf 6 april via het UWV worden aangevraagd. Meer informatie vindt u op de website van het UWV.

Aanvullende financiering

De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, onder andere als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is uw bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van uw rekening courant af te sluiten. De overheid heeft een borgstellingsregeling die banken hiervoor extra zekerheid bieden: BMKB (Borgstellingsregeling MKB). Neem contact op met uw bank over een aanvraag voor de BMKB.

Financiële ondersteuning gemeente

Is uw inkomen uit een eigen bedrijf te laag is om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien? Dan heeft u misschien recht op een bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Doe de check op www.155.nl

BMKB-regeling

De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling is versneld open. Dit heeft staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) besloten. Dankzij deze maatregel kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en kunnen ondernemers eerder en meer geld lenen. De regeling is van kracht vanaf maandag 16 maart 2020 en maakt onderdeel uit van een eerder aangekondigd pakket aan maatregelen van het kabinet om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen. Meer informatie over de BMKB-regeling is te lezen op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS)

Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de Kabinetsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Lijdt u schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kunt u via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen. Aanvragen kan via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

De tegemoetkoming is voor ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en de code geeft aan wat de hoofdactiviteit van een bedrijf is. Staat uw hoofdactiviteit er niet bij? Dan kunt u dit via deze link doorgeven.

Uitstel betalen belasting

Ook  de Belastingdienst kan u ondersteunen om deze crisis door te komen. U kunt vragen om een bijzonder uitstel van betaling van bijvoorbeeld uw inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

Informatie voor specifieke bedrijfssectoren

Handel en productie

Om handels- en productiebedrijven te ondersteunen heeft ondernemersvereniging Evofenedex de coronacheck voor handel en logistiek gelanceerd.

Horeca

Horeca-ondernemers kunnen met vragen terecht op de site van de brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland. Daarnaast verwijzen we specifiek naar de verordening Horeca die op 15 maart is vastgesteld.

Metaalindustrie

Meer informatie voor metaalbedrijven vindt u op de website van De Metaalunie.

Onderhoud

OnderhoudNL, de Vereniging voor Schilders en Onderhoudspecialisten, heeft een meldpunt geopend voor ondernemers met vragen.

Retail

Wat betekent het coronavirus voor uw winkel, personeel en vragen van uw klanten? Informatie en antwoorden van InRetail op vragen over het coronavirus voor de retail.

Technologie

FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie heeft een meldpunt geopend voor ondernemers die negatieve gevolgen ondervinden van het coronavirus.

Toerisme

Op de websites van het NBTC en HiswaRecron staat informatie voor ondernemers in de toeristische sector.

Transport en logistiek

In dit liveblog deelt Transport en Logistiek Nederland updates over het coronavirus en wat het betekent voor de transportsector.

Regeling Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is met ingang van 1 oktober 2021 gestopt. U kunt dus geen aanvraag meer doen voor deze regeling. Als u op dit moment moeite heeft met het betalen van bepaalde kosten, dan komt u mogelijk in aanmerking voor onze minimaregelingen.

Meer informatie

Horeca en terrassen

Onder voorbehoud van de definitieve besluitvorming van het kabinet hierover, is de verwachting dat per 1 juni 2020 restaurants en cafés weer open mogen en de terrassen weer zijn toegestaan (met een maximum van 30 aanwezige personen). Beide met inachtneming van de 1,5 meter afstand, zoals de landelijke richtlijnen op dit moment aangeven. Wij kunnen ons voorstellen dat u om deze reden kijkt naar de mogelijkheden ten aanzien van het gebruik van een terras. Wij denken hierin graag met u mee.

Plan/vraag

Om dit op een zo goed mogelijke manier te organiseren, vragen wij u uw plan/vraag ten aanzien van het eventuele terras uiterlijk 18 mei 2020 bij ons aan te leveren. Lever bij uw aanvraag het volgende aan:

Tekening

  • Het aanleveren van een duidelijke plattegrond met maatvoering waarop wordt aangegeven waar u het terras wenst te plaatsen.

Eigendom grond

  • Indien het om gemeentegrond gaat, dan dient u dat ook erbij te vermelden. Indien u het terras (gedeeltelijk) op grond wenst te plaatsen die niet in eigendom is van uzelf, dan verzoeken wij u om dat samen met de eigenaar van de grond te regelen en de gemeente daarvan in kennis te stellen.

Aanleveren

Uw plan met tekening en andere informatie kunt u per e-mail aanleveren via info@gemeente-mill.nl onder vermelding van ‘terrassen horeca Mill en Sint Hubert.

Beoordeling

We zullen uw plannen beoordelen en streven ernaar - indien de landelijke richtlijnen het toelaten - dat vanaf 1 juni 2020 de terrassen op een veilige en voor iedereen werkbare manier weer open kunnen met in achtneming van de coronamaatregelen.

Coronasteunregeling voor vrijwilligersorganisaties met een eigen accommodatie in de gemeente Mill en Sint Hubert

Als gevolg van de landelijke coronamaatregelen ondervinden in het bijzonder vrijwilligersorganisaties met een eigen of gemeentelijke accommodatie nadelige financiële effecten. Om deze vrijwilligersorganisaties tegemoet te komen, is de subsidiebijdrage ‘Nadere regel coronasteun gemeente Mill en Sint Hubert 2021’ opgesteld. Besturen en beheerstichtingen van deze organisaties kunnen vanaf nu een aanvraag indienen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente Mill en Sint Hubert.

lokale vrijwilligersorganisaties

Deze nadere regel is speciaal bedoeld voor lokale vrijwilligersorganisaties die een gemeentelijke of eigen accommodatie beheren en exploiteren. Zij ondervinden financieel nadeel door gemiste kantineopbrengsten, entreegelden of inkomsten uit verhuur, terwijl vaste lasten zoals gas, water, licht en aflossingen van leningen gewoon doorlopen. De gemeente wil de organisaties maatwerk bieden in de vorm van de compensatie van vaste lasten en stelt voor dit doeleinde ruim €100.000 aan rijksmiddelen ter beschikking.

Kernpunten coronasteun

De drie belangrijkste punten uit de ‘Nadere regel coronasteun gemeente Mill en Sint Hubert 2021’ zijn:

  • Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door besturen/beheerstichtingen van lokale vrijwilligersorganisaties die een accommodatie beheren en exploiteren
  • Het verzoek wordt beoordeeld op basis van de benodigde bijlagen (onder andere jaarrekening) ter onderbouwing van de nadelige effecten als gevolg van de coronamaatregelen. De lijst met bijlagen vindt u terug in de nadere regel
  • De bijdrage richt zich uitsluitend op compensatie van de vaste lasten ter ondersteuning van vrijwilligersorganisaties

Nadere regel

Bekijk hier de Nadere regel coronasteun gemeente Mill en Sint Hubert 2021 op Overheid.nl.

Aanvragen

Een aanvraag indienen doet u door middel van een mail naar info@gemeente-mill.nl of een brief aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Mill en Sint Hubert (correspondentieadres: Postbus 7, 5360AA Grave) onder vermelding van ‘Aanvraag coronasteun gemeente Mill en Sint Hubert 2021’.