Klankbordgroep De Burger Centraal

Als gemeente willen wij u graag op een goede wijze van dienst zijn. Of het nu gaat om een subsidieaanvraag voor uw sportvereniging, een plan om een nieuw huis te bouwen, een vraag die u gericht heeft aan het gemeentebestuur of om de aanvraag van een paspoort of rijbewijs. Wij willen graag dat u altijd tevreden bent over de manier waarop u geholpen bent. Hierbij gaat het om zowel het contact dat u met ons heeft gehad via de telefoon, de digitale weg, schriftelijk of aan een balie. Uw ervaringen en uw mening zijn voor ons van grote waarde om onze dienstverlening te verbeteren en te optimaliseren.

De burger centraal

Graag gaan we met u hierover in gesprek. Zodoende richten we de klankbordgroep ‘de burger centraal’ op. De eerste bijeenkomst vindt halverwege juni plaats. De klankbordgroep denkt mee over en kijkt positief kritisch naar de dienstverlening van de gemeente naar haar inwoners. Wij zijn op zoek naar twee inwoners per kern die vanuit betrokkenheid bevindingen en suggesties willen delen met de overige leden van deze klankbordgroep: de burgemeester, een raadslid, een vertegenwoordiger van het Ondernemers Collectief Mill en een aantal ambtenaren van Werkorganisatie CGM. Het uitgangspunt is om twee maal per jaar bij elkaar te komen.

Aanmelden

Denkt u als inwoner of lid van OCM met ons mee? Meld u dan aan voor 14 mei 2018 via het aanmeldformulier klankbordgroep.

Als u vragen heeft over de klankbordgroep, dan kunt u contact opnemen met Karin Hermans via info@gemeente-mill.nl of telefonisch via 0485-460300.

De Burger Centraal flyer