Conceptvisie De Kuilen

Ten zuidoosten van Langenboom bevinden zich plassen. Deze zijn ontstaan door de activiteiten van een steenfabriek. Deze plassen vormen het natuur- en recreatiegebied 'De Kuilen'. Voor dit gebied is een conceptvisie opgesteld. Deze concept visie is opgesteld met betrokken partijen en omwonenden.

In het document staan ideeën, denkbeelden en wensbeelden over de invulling van De Kuilen. We spreken nadrukkelijk nog over een conceptvisie omdat we aanvullende reacties, die eventueel binnenkomen tot 1 september 2018, nog willen betrekken in het definitieve document.

Inzien

Vanaf 15 juni 2018 ligt deze conceptvisie ter inzage. Bekijk hier de conceptvisie (PDF). Tot 1 september 2018 heeft u de kans om te reageren op het concept. Dit kan via conceptvisiedekuilen@cgm.nl.

definitief

Na 1 september 2018 wordt de visie definitief gemaakt en gaat deze het besluitvormingstraject in zodat, naar verwachting in december 2018, het definitieve document kan worden vastgesteld door de gemeenteraad.