Duurzaam Mill en Sint Hubert

Met de ondertekening van het klimaatakkoord van Parijs in 2015 heeft Nederland zich gebonden aan maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan. De gemeente Mill en Sint Hubert heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. We realiseren ons goed dat we bewuster moeten omgaan met ons klimaat en energie. Daarom leggen wij de lat hoger dan de landelijk afgesproken besparing van fossiele brandstoffen. Voor 2030 willen wij 60% CO2-uitstoot besparen. Landelijk is 49% vermindering afgesproken.

Duurzaamheidsplan

Benieuwd naar het duurzaamheidsplan? Bekijk het duurzaamheidsplan en projectenboek over Mill gaat voor groen (PDF).

Energieloket

Over Brabant Woont Slim

Wilt u als eigenaar aan de slag met energiebesparing? Kijk dan op de website Brabant woont slim. Het energieloket geeft informatie en hulpmiddelen voor het besparen van energie én informatie over de subsidiemogelijkheden. U kunt advies krijgen of offertes aanvragen bij lokale bedrijven.

Brabant Woont Slim is een initiatief van de regio Brabant-Noord waarbij we een snelle en concrete bijdrage willen leveren om energiebesparing te realiseren. Met de aangesloten partijen stellen ze zich ten doel om de komende twee jaar -in blijvend versneld tempo- energetische maatregelen in koopwoningen uit te voeren. Brabant Woont Slim daagt u als bedrijf, energiecoöperatie of woningbezitter uit om deze kans nu met beide handen aan te pakken. De maatschappelijke noodzaak, evenals het huidige Energieakkoord vragen om actie.

Buurkracht Mill

Buurkracht Mill brengt mensen bij elkaar om samen energie te besparen. Dit gebeurt op initiatief van diverse netwerkbedrijven, die eigendom zijn van provincies en gemeenten.

Veel mensen willen hun energieverbruik aanpakken, maar alleen komt het er vaak niet van. Samen energie besparen met je buren en Buurkracht is voordeliger, makkelijker, leuker en slimmer.

Eigen kweek

Stichting Eigen kweek is een initiatief van 6 Langenbomers. Maar de doelstelling is dat het snel wordt omarmd door alle Langenbomers. Want hoe meer mensen er meedoen, hoe sterker we samen staan en hoe meer iedereen én Langenboom verdient!

Het doel: Het zonder winstoogmerk, door middel van gezamenlijke inkoopacties, sponsering en giften bijeenbrengen van financiële middelen ten behoeve van projecten voor de gehele Langenboomse bevolking. Het ondersteunen van gemeenschapsbelangen in de breedste zin van het woord.

Duurzame maatregelen

Met duurzaam bouwen kunt u uw maandelijkse energielasten beperken. Maar dat niet alleen. Duurzame woningen zijn gezonder en comfortabeler voor bewoners dan reguliere woningen. Duurzaam bouwen bespaart grondstoffen en is daarmee beter voor het milieu dan een traditionele woning.

Een mooi huis met een lage energierekening

En wie nu al energieneutraal bouwt, loopt vooruit op verplichtingen die in de nabije toekomst gaan gelden. Tot slot zorgt een duurzame manier van bouwen ervoor dat de woning zijn waarde langer behoudt.

Wat is duurzaam bouwen?

Duurzaam bouwen betekent dat woningen ontwikkeld en gebruikt worden met respect voor mens en milieu, voor nu én voor volgende generaties. Het gaat niet alleen om energiebesparing, maar bijvoorbeeld ook om:

 • gebruik van duurzame materialen die rekening houden met het milieu en de gezondheid van bewoners. Duurzame materialen geven bijvoorbeeld geen schadelijke straling af
 • een gezond binnenmilieu, bijvoorbeeld door goede ventilatie om vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stoffen te voorkomen
 • de woning zo te ontwerpen dat deze in de toekomst bruikbaar en waardevast blijft

Wat kan ik zelf doen aan duurzaam bouwen?

Meer informatie over maatregelen en subsidies vindt u bij het Energieloket Mill en Sint Hubert en op www.hoebespaarikenergie.info.

Duurzaamheidslening

Wilt u uw woning energiezuiniger maken om daarmee uw woonlasten te verlagen en bij te dragen aan een beter milieu? Vanaf november 2018 kunt u als inwoner een lening aanvragen bij de gemeente Mill en Sint Hubert mits u maatregelen treft in uw koopwoning die ten goede komen aan de duurzaamheid van uw woning. U kunt bijvoorbeeld uw woning laten isoleren of een warmtepomp laten installeren.

Wat is het

U kunt geld lenen om uw huis duurzamer en energiezuiniger te maken. Door energiebesparende maatregelen te nemen draagt u niet alleen bij aan verhoging van de duurzaamheid, u bespaart ook op uw energierekening. De lening is tegen een voordelig rentetarief en in veel gevallen is het voordeel zelfs groter dan de lasten van de lening. Hieronder kunt u meer lezen over de voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de lening.

Over de lening

 • U kunt minimaal €2.500,- en maximaal €15.000,- lenen.
 • Het geleende bedrag betaalt u terug in 10 of 15 jaar, dit is afhankelijk van de hoogte van de lening.
 • De rente is voordelig; altijd 3% lager dan het markttarief (minimaal 0.5%).
 • De lening wordt in annuïteiten afgelost.
 • De lening is een zogenaamd “revolving fund.” Dit betekent dat u leent uit en aflost in hetzelfde fonds, waardoor het fonds blijft bestaan en een andere eigenaar-bewoner in de toekomst gebruik kan maken van dezelfde lening.
 • Let op; het is een lening en geen subsidie. Als u het geld zelf voorradig hebt, is het voordeliger om de energie besparende maatregelen zelf te betalen.

Maatregelen die in aanmerking komen

 • Dakisolatie
 • Gevelisolatie
 • Kleinschalige windturbine
 • Raamisolatie
 • Verwarmingsinstallatie
 • Vloerisolatie
 • Warmtepomp
 • Zonneboiler
 • Zonnepanelen

Voorwaarden

 • De maatregelen worden getroffen in een bestaande woonruimte met een permanente woonbestemming in de gemeente Mill en Sint Hubert óf u doet mee met participatie en investering in collectieve of coöperatieve, kleinschalige, duurzame energieopwekking (postcoderoos-regeling) in de gemeente Mill en Sint Hubert.
 • U bent inwoner in de gemeente Mill en Sint Hubert
 • U bent niet ouder dan 75 jaar.
 • Door de getroffen maatregelen wordt uw energievraag lager, dan wel de CO2-uitstoot minder, of stijgt het aantal duurzame energiebronnen van de woning. U kunt dit aantonen.
 • De maatregelen worden door een aannemer of installateur uitgevoerd.
 • Een positieve financiële toetsing door stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn).

Vóór de aanvraag

 • Controleer of er vergunningen nodig zijn en vraag deze aan.
 • Vraag offertes op bij de bedrijven die de maatregelen gaan aanbrengen.

Aanvragen

Vraag de duurzaamheidslening online aan via het digitale formulier Duurzaamheidslening gemeente Mill en Sint Hubert.

Als er een mede-aanvrager is moet hij/zij de aanvraag van de duurzaamheidslening ook ondertekenen. Dat kan eenvoudig online met het formulier Digitale handtekening mede-aanvrager. Hij/zij moet dan inloggen met DigiD. Zonder digitale handtekening van de mede-eigenaar kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Na de aanvraag

 • U ontvangt van de gemeente een voorlopige toewijzingsbrief en een aanvraagformulier van SVn of een afwijzingsbrief.
 • Vul het aanvraagformulier van SVn in en stuur het op aan SVn.
 • Bij positieve toetsing ontvangt u een offerte voor een lening; bij negatieve toetsing krijgt u van de gemeente alsnog een afwijzingsbrief.
 • Na afsluiten van de lening kunt u de bedrijven opdracht geven om de maatregelen uit te voeren.
 • De factuur kunt u, bij voorkeur in één keer, declareren d.m.v. de declaratieformulieren van de SVn en indienen bij de gemeente.

De gemeente Mill en Sint Hubert werkt samen met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Financiële vragen over de duurzaamheidslening kunt u stellen aan Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn), telefoon 033-2539436 of e-mail info@svn.nl.

Regelgeving

Bekijk hier de Verordening Duurzaamheidslening Mill en Sint Hubert.

Laadpalen voor elektrische auto's

Hoe kunt u een laadpunt aanvragen?

Als u een elektrische auto hebt en geen eigen terrein voor een laadpunt, dan kunt u een verzoek voor een nieuw openbaar laadpunt indienen. Dit kunt u rechtstreeks bij Nuon doen door het online aanvraagformulier in te vullen. Om de laadpunten te kunnen gebruiken hebt u ook een laadpas nodig. De laadpas van Nuon werkt op alle laadpunten en is gratis aan te vragen. Op de laadpunten van Nuon-Heijmans in Brabant en Limburg laadt u met deze laadpas voor € 0,22 per kilowattuur.

Waar vindt u een oplaadpunt

Kijk op www.oplaadpalen.nl voor alle locaties van oplaadpalen.

Laadinfrastructuur Land van Cuijk

De gemeenten in de regio Land van Cuijk: Boxmeer, Grave, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis willen elektrisch rijden faciliteren en stimuleren en hanteren hierbij het volgende beleidsaanpak: Laadinfrastructuur Land van Cuijk

Aardgasloos wonen

Met de ondertekening van het klimaatakkoord van Parijs in 2015 heeft Nederland zich gebonden aan maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan. Het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving is hiervan een belangrijk onderdeel.

Waar gebruikt u nu gas voor

Het gemiddelde gasverbruik van huishoudens is 1.500m3 per jaar. Hiervan gaat ongeveer 80 procent naar verwarming en 20 procent naar warm water, vooral voor douchen. Een klein percentage wordt maar gebruikt om mee te koken. Sommige huishoudens gebruiken meer of minder gas dan 1.500m3 per jaar. Dit is afhankelijk van het soort huis en het gasverbruik, het bouwjaar, isolatie, het gebruik van verwarming en het gebruik van warm water.

Warmteplan gemeente Mill en Sint Hubert

De gemeente heeft vanuit de overheid de regierol gekregen in de warmtetransitie. Dit betekent dat de gemeente de overstap naar aardgasvrij wonen in goede banen moeten leiden. De gemeente heeft daarmee de taak om voor elke wijk een plan te maken om van het gas af te gaan (het Warmteplan). Dit doen zij door toezicht te houden op nieuwbouw en door op zoek te gaan naar de beste alternatieven voor de bestaande bouw. Als bewoner is het belangrijk om mee te denken met de gemeente. Zonder overleg kan de gemeente namelijk niet beslissen wat er in jouw huis gaat veranderen. Er is dan ook geen handboek van wat er precies moet gebeuren omdat elk gebied, wijk, stad of dorp anders is. Het proces om naar een aardgasvrije wijk te gaan zal daarom overal een beetje verschillen.

Een wijk zal nooit van het ene op het andere moment van het gasnet afgesloten worden. Dit proces zal enkele jaren duren. Gemeenten zullen de komende tijd de eerste wijken aanwijzen om van het gas af te gaan. Andere wijken zullen nog even moeten wachten. Het is nu dus nog niet duidelijk wanneer jij precies van het aardgas af gaat. Voor 2021 zal er een warmteplan gemaakt worden in iedere gemeente, waarin deze informatie wel te vinden is.

Gaat u bouwen in de gemeente

Geef dan uw plannen en wensen op duurzaam gebied alvast aan bij het aanvragen van het conceptaanvraag (vooroverleg).

Meer vragen over aardgasloos

Kijk op www.hierverwarmt.nl/veelgestelde-vragen#gasgebruik