Duurzaamheid

Afkoppelen hemelwaterafvoer

Hemelwater - regen, sneeuw en hagel - dat op uw dak valt wordt nu via uw regenpijp(en) afgevoerd naar het riool. Op deze pagina vindt u informatie over het afkoppelen van uw hemelwaterafvoer (regenpijp). Afkoppelen houdt in dat u uw regenpijp afkoppelt van het riool en het hemelwater laat infiltreren in de grond van uw tuin.

Duurzaamheidslening

Wilt u uw woning energiezuiniger maken om daarmee uw woonlasten te verlagen en bij te dragen aan een beter milieu? U kunt als inwoner een lening aanvragen bij de gemeente Mill en Sint Hubert mits u maatregelen treft in uw koopwoning die ten goede komen aan de duurzaamheid van uw woning. U kunt bijvoorbeeld uw woning laten isoleren of een warmtepomp laten installeren.

Energieloket

Wilt u als eigenaar aan de slag met energiebesparing? Kijk dan op de website Brabant Woont Slim. Het energieloket geeft informatie en hulpmiddelen voor het besparen van energie én informatie over de subsidiemogelijkheden. U kunt advies krijgen of offertes aanvragen bij lokale bedrijven.

Initiatieven van inwoners

Inwoners van de gemeente Mill en Sint Hubert organiseren zelf duurzame initiatieven. Ontdek hier welke initiatieven er al zijn.

Regionale Energiestrategie: stap voor stap naar een duurzame regio

Nederland heeft de ambitie om de CO2-uitstoot terug te dringen. De eerste grote stap is een CO2-reductie van 49 procent in 2030 en de tweede stap 95 procent in 2050. In Nederland maken 30 regio’s een strategie om aan het Nationaal Klimaatakkoord bij te dragen: een Regionale Energiestrategie (RES).

Aardgasloos wonen

Met de ondertekening van het klimaatakkoord van Parijs in 2015 heeft Nederland zich gebonden aan maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan. Het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving is hiervan een belangrijk onderdeel.

Duurzaam bouwen

Met duurzaam bouwen kunt u uw maandelijkse energielasten beperken. Maar dat niet alleen. Duurzame woningen zijn gezonder en comfortabeler voor bewoners dan reguliere woningen. Duurzaam bouwen bespaart grondstoffen en is daarmee beter voor het milieu dan een traditionele woning.

Elektrisch rijden

Het aantal elektrische auto´s in Nederland stijgt hard. En dat is positief, want elektrisch rijden is beduidend duurzamer dan rijden op benzine of diesel. Daarom plaatst de combinatie Vattenfall - Heijmans 2500 nieuwe laadpunten in de provincies Brabant en Limburg.

Duurzaamheidsplan

Hier vindt u het duurzaamheidsplan en de energievisie van de gemeente Mill en Sint Hubert.