Gemeenten en woningcorporaties Land van Cuijk tekenen duurzaamheidsakkoord

Publicatiedatum: Dinsdag 23 november 2021

Op 15 november 2021 ondertekenden de bestuurders van de vijf gemeenten in het Land van Cuijk en de corporaties Mooiland en Wonen Vierlingsbeek het duurzaamheidsakkoord. Hierin spreken ze af dat ze in het jaar 2050 energie neutraal zijn en ze de uitstoot van CO2 met 49% hebben verlaagd ten opzichte van 1990. Het akkoord loopt tot en met het jaar 2025.

Actief aan de slag met verduurzaming

De nieuwe gemeente Land van Cuijk en de corporaties intensiveren de komende jaren hun samenwerking op het gebied van energie, klimaatbestendigheid en biodiversiteit, circulariteit en bewustwording. Partijen trekken na al samen met elkaar op met tuinvergroeningsacties en de inzet van energiecoaches. De coaches gaan bij huurders op bezoek, geven energieadvies en maken hen bewust van wat ze zelf al kunnen doen.  

Flinke bijdrage

De CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving in Nederland beslaat ongeveer 36% van het totale energieverbruik. Van alle ruim 38.000 woningen in het Land van Cuijk zijn er meer dan 12.000 een huurwoning. Daarvan is 72% van Mooiland en Wonen Vierlingsbeek. Beide corporaties kunnen daarmee een flinke bijdrage leveren aan het terugdringen van de totale CO2-uitstoot. Dit doen zij onder meer door woningen te isoleren en het toepassen van duurzame materialen.