Erkenning kind

Afspraak maken

Als u als man niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt met de moeder van een kind, kunt u toch het wettelijk vaderschap van het kind op u nemen. Dit wordt erkenning genoemd. Voor elk kind dat binnen uw relatie wordt geboren, moet apart erkenning worden gedaan. U kunt voor een erkenning op afspraak terecht bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bij de erkenning van het eerste kind moet de erkenner en de moeder persoonlijk aanwezig zijn. Bij het tweede kind kan de erkenner persoonlijk komen en kan de moeder schriftelijk toestemming geven. 

Meenemen

  • Geldig legitimatiebewijs van erkenner en van de aanstaande moeder
  • Gaat de aanstaande moeder niet mee naar de gemeente? Dan moet u schriftelijke toestemming van haar hebben voor erkenning

Als de moeder niet persoonlijk aanwezig is, kan alleen de erkenning worden geregeld. Naamskeuze is alleen mogelijk als de moeder persoonlijk bij de erkenning aanwezig is.

Naamskeuze kan alleen bij het eerste kind binnen uw huidige relatie.

Erkenning ongeboren vrucht

Een erkenning tijdens de zwangerschap wordt een erkenning ongeboren vrucht genoemd. Dit heeft als voordeel dat het wettelijk vaderschap op dat moment al vastgelegd is. Ook kan dan de achternaam van het kind al vastgelegd worden.

Erkenning bij of na de geboorte

Erkenning kan ook bij of na de geboorteaangifte, tenzij er al een vader in de geboorteakte van het kind vermeld staat. Bij kinderen tot zestien jaar moet de moeder schriftelijk toestemming geven. Vanaf twaalf jaar moet ook het kind zelf schriftelijke toestemming geven voor de erkenning.

Naamskeuze

Bij erkenning kan de achternaam van het kind worden gekozen. Als de ouders kiezen voor de geslachtsnaam van de man moet de moeder mee naar het gemeentehuis komen. Naamskeuze kan alleen bij het eerste kind dat geboren wordt uit een relatie. Alle volgende kinderen die geboren worden uit die relatie krijgen dezelfde geslachtsnaam.

Ouderlijk gezag

Door erkenning krijgt u niet automatisch het gezag over een kind. Dit kunt u regelen via het digitale loket Rechtspraak.

Duomoederschap

Is er sprake van twee vrouwen die de ouders van het kind zijn? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente  per mail: burgerzaken@cgm.nl of via telefoonnummer 0485-460300.