Financiële stukken

De gemeenteraad maakt de begroting en controleert de jaarstukken. De raad bepaalt waar het geld aan wordt uitgegeven. De begroting wordt jaarlijks vastgesteld en is het belangrijkste kaderstellende stuk. Met de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar.

2021