Geboorteaangifte

Afspraak maken

Heeft u een zoon of dochter gekregen? Dan doet u de geboorteaangifte bij de gemeente waar uw kind geboren is. De aangifte kan worden gedaan door iemand die bij de geboorte aanwezig was. Voor de geboorteaangifte kunt u op afspraak terecht bij de publieksbalie van de gemeente. Let u op de uiterste termijn wanneer aangifte gedaan moet zijn!

Let op: indien het niet meer mogelijk is om op korte termijn een afspraak te maken voor de aangifte van geboorte, neemt u dan telefonisch contact op via: 0485-460300. Een aangifte van een geboorte heeft altijd voorrang.

Meenemen

  • geldig legitimatiebewijs van de aangever en de moeder
  • een bewijs van geboorte van de verloskundige of het ziekenhuis
  • afschrift van de erkenningsakte als het kind al voor de geboorte is erkend (zie Erkenning kind)
  • trouwboekje of partnerschapsboekje. Als u een trouwboekje of partnerschapsboekje heeft, kunt u uw kind daarin laten vermelden. Dit mag, maar dit is niet verplicht

Wanneer geboorteaangifte doen

U moet binnen drie dagen na de geboorte aangifte doen. Valt één van deze drie dagen in het weekeinde of op een erkende feestdag dan kunt u in onderstaand schema zien wanneer u aangifte kunt doen.

Geboortedag

Aangifte uiterlijk op

Zondag Woensdag
Maandag Donderdag
Dinsdag Vrijdag
Woensdag Maandag
Donderdag Maandag
Vrijdag Dinsdag
Zaterdag Dinsdag

Vallen er een of meerdere feestdagen in de termijn van drie dagen, dan wordt de termijn verlengd totdat er tenminste twee dagen in de termijn voorkomen die geen zaterdag, zondag of feestdag zijn.

Geboorteakte

De gemeente maakt een geboorteakte op van elke geboorte die aangegeven wordt. In de geboorteakte staan de voornaam of voornamen en de achternaam van het kind. Ook de namen van de ouders, de geboortedatum, -tijd en -plaats staan erin. U kunt een afschrift van de geboorteakte aanvragen.