Gehandicaptenparkeerplaats

Op de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen mag iedereen met een gehandicaptenparkeerkaart parkeren. Daarnaast kunt u een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aanvragen.

Er zijn twee soorten gehandicaptenparkeerplaatsen:

 • Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken: Parkeerplaats waarbij het kenteken is aangegeven van het voertuig dat op de parkeerplaats mag parkeren. Deze kan, als daar ruimte voor is, vlakbij uw woning worden aangelegd
 • Algemene gehandicaptenparkeerplaats: Parkeerplaats waar iedereen met een gehandicaptenparkeerkaart mag parkeren. U vindt de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen op plekken waar veel bezoekers komen, bijvoorbeeld in het centrum, bij het station en bij sportparken

Voorwaarden gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

U kunt een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aanvragen als:

 • u een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders heeft, een zogenaamde “bestuurderskaart”. Heeft u een passagierskaart, dan kunt u geen parkeerplaats aanvragen. Op uw parkeerkaart staat wat voor kaart het is
 • u geen eigen parkeerplaats of oprit bij uw woning heeft
 • er in uw woonomgeving parkeerproblemen zijn

Kosten

Het aanvragen van een gehandicaptenparkeerplaats is gratis. U betaalt ook niets voor de aanleg ervan.

Aanvragen

Het aanvragen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken gaat als volgt:

 1. Stuur een e-mail naar info@gemeente-mill.nl.
  Daarin vermeldt u:
  - wie de gehandicaptenparkeerplaats aanvraagt
  - op welk adres de parkeerplaats moet komen en welke voorkeur voor een parkeerplaats u heeft
  - op welk kenteken deze parkeerplaats moet komen te staan
  - of er beroep gedaan kan worden op de hardheidsclausule (dat kunt u doen wanneer u niet aan de voorwaarden kunt voldoen). 
  Ook voegt u een kopie of scan van uw kentekenbewijs en de gehandicaptenparkeerkaart toe.
 2. De gemeente beoordeelt de verkeerssituatie in uw directe woonomgeving. Ze kijkt onder andere naar de verkeersveiligheid en naar hoeveel auto’s in uw buurt moeten parkeren. De afdeling Openbare Werken onderzoekt ook hoe en waar een gehandicaptenparkeerplaats kan worden aangelegd.
 3. Binnen acht weken na uw aanvraag neemt de gemeente een besluit. Deze termijn kan langer worden als u een gehandicaptenparkeerplaats in het centrum heeft aangevraagd of als belangen van andere mensen moeten worden meegewogen in de beslissing.
 4. Vervolgens wordt het besluit in het plaatselijk weekblad en de Staatscourant geplaatst. Belanghebbenden die hiertegen bezwaar willen maken, moeten dat binnen zes weken doen.
 5. Daarna volgt de aanleg van uw parkeerplaats (het plaatsen van het bord) zo snel mogelijk.

Nieuw voertuig

Heeft u een nieuw voertuig, meldt u dit dan bij de gemeente. Dit kan per post naar het correspondentieadres: Postbus 7, 5360  AA Grave of per e-mail: info@gemeente-mill.nl ter attentie van afdeling Openbare Werken. Stuurt u ook mee:

 • een kopie van uw gehandicaptenparkeerkaart
 • de gegevens van uw nieuwe voertuig (kopieën kentekenbewijzen deel I en II)

De afdeling Openbare Werken zorgt er daarna voor dat het kenteken op het bord van uw gehandicaptenparkeerplaats wordt aangepast.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Dit kan ook als u vindt dat u te lang op een beslissing heeft moeten wachten. Meer informatie hierover vindt u onder bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente.