Grondprijsdifferentiatie bouwkavels

Prijsbepaling

De grondprijs in de gemeente Mill en Sint Hubert voor particulieren is comparatief bepaald. Dat wil zeggen dat de prijs is vastgesteld door een vergelijking te maken met de grondprijs in de omliggende gemeenten. Voor alle kernen geldt een vaste prijs van 225 euro per vierkante meter. Hoewel korting geven op grondprijzen wettelijk verboden is, kunnen gemeenten tot op zekere hoogte ‘spelen’ met de grondprijs. Bijvoorbeeld om specifieke doelgroepen een handje te helpen of om gewenste woningbouw te stimuleren. En dat is precies wat de gemeente Mill en Sint Hubert doet. Korting op de grondprijs kan in vier gevallen verkregen worden:

  1. Energieneutraal bouwen
  2. Levensloopbestendig bouwen
  3. Bouwen voor specifieke doelgroepen en woonbehoeften
  4. Overige specifieke kenmerken (onder andere omvang kavelgrootte)

Energieneutraal bouwen

Bij nieuwbouw gelden steeds strengere, wettelijke eisen met betrekking tot duurzaamheid. Vanaf 2021 moet er energieneutraal gebouwd worden. Om dat nu al te stimuleren kunnen kopers korting op de grondprijs krijgen als duurzamer wordt gebouwd dan nu wettelijk verplicht is. De korting kan oplopen tot maximaal 5.000 euro per kavel.

Levensloopbestendig

Nederland vergrijst. Om in de toekomst voldoende woningen te hebben voor ouderen en zorgbehoevenden stimuleert de gemeente levensloopbestendig bouwen. Dat betekent dat woningen zo gebouwd worden dat bewoners erin kunnen blijven wonen – eventueel met kleine aanpassingen – als hun levensomstandigheden veranderen, bijvoorbeeld door ouderdom, ziekte of een handicap. Afhankelijk van de situatie kan de korting op de grondprijs oplopen lopen tot 10%.

Specifieke doelgroepen

Ook specifieke doelgroepen kunnen korting krijgen op de grondprijs, bijvoorbeeld bij Collectief Particulier Opdrachtgeverschap; een groep particulieren gaat samen enkele woningen bouwen. Ook starters kunnen onder bepaalde voorwaarden korting krijgen.

Grote kavels

Ook bij grote kavels kan korting worden verkregen. Dat geldt bij kavels voor vrijstaande woningen die groter zijn dan 750 vierkante meter. De redenatie achter deze korting is dat een grotere kavel niet evenredig voor meer (grotere) bouwmogelijkheden zorgt. Hoeveel de korting wordt, is afhankelijk van de kavelgrootte.

Tot slot

Bij grondprijsdifferentiatie snijdt het mes aan twee kanten. De gemeente kan hiermee beleidsdoelstellingen halen; bijvoorbeeld meer duurzame en levensloopbestendige woningen. Voor particulieren komt de mogelijkheid tot zelfbouw misschien eerder binnen handbereik. Zeker als van een combinatie van kortingsfactoren gebruik wordt gemaakt kan de grondprijs behoorlijk dalen.

Informatie

Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met Marijke van Casteren, via 0485-460300.