Hondenuitlaatplaatsen

Openbare ruimte

Hondenbezitters laten hun hond uit in de openbare ruimte waar deze onder andere zijn behoefte doet. Wanneer de uitwerpselen blijven liggen leidt dit tot overlast. Hondenpoep op bijvoorbeeld een trottoir of speelplek, staat bij inwoners onverminderd hoog op de lijst van dagelijkse ergernissen. Dat blijkt uit gesprekken tussen gemeentebestuurders met bewoners en klachten die de gemeente ontvangt via het meldsysteem Fixi. Niemand vindt het leuk om in hondenpoep te staan. De gemeente Mill en Sint Hubert hanteert de ‘spelregels’, die opgenomen zijn in de Algemene plaatselijke verordening. Twee belangrijke spelregels zijn de opruimplicht en de aanlijnplicht.

Opruimplicht

In de openbare ruimte, binnen en buiten de bebouwde kom, is de begeleider van de hond verplicht de uitwerpselen van de hond direct op te ruimen. De begeleider dient dan ook altijd een opruimmiddel, bijvoorbeeld een plastic zakje, bij zich te dragen.

Aanlijnplicht

Binnen de bebouwde kom moeten honden aangelijnd zijn. Honden die los lopen, kunnen een risico vormen voor de (verkeers)veiligheid. Buiten de bebouwde kom mogen honden bijna overal los lopen met uitzondering van de bossen waar de aanlijnplicht altijd van kracht is. In de toekomst wijst Natuurmonumenten plekken aan waar de hond wel los mag lopen. Hier wordt nog over gecommuniceerd.