Verslavingszorg

Zoekt u advies en hulp bij verslaving? Of is er iemand in uw omgeving verslaafd en weet u geen oplossing? Dan kunt u voor informatie en advies over lichte én ernstige verslavingen terecht bij Novadic-Kentron.

Wanneer is iets een verslaving?

Kunt u, uw kind of iemand anders uit uw omgeving niet meer zonder een bepaalde gewoonten? Is iemand écht afhankelijk en kan hij of zijn niet meer zonder deze gewoonte? Dan is (of wordt) het een verslaving. Bijvoorbeeld aan alcohol, drugs, sigaretten of medicijnen. Maar iemand kan ook verslaafd raken aan internet, gokken of computerspelletjes spelen. Verslaving kan samenhangen met andere problemen zoals stress of psychische problemen en kunnen ernstige gevolgen hebben voor de verslaafden en hun naasten.

Welke hulp kunt u inschakelen?

Ga naar uw huisarts. U krijgt meteen hulp of een doorverwijzing naar gespecialiseerde verslavingszorg. Ook maatschappelijk werk kan hulp bieden. Hiervoor heeft u geen doorverwijzing nodig.

Gespecialiseerde verslavingszorg

Voor gespecialiseerde verslavingszorg komt u terecht bij Novadic-Kentron. Op de website van Novadic-Kentron leest u meer over het aanbod van behandelingen en de ervaringen van cliënten. Ook staat er informatie voor naasten op de website.

Verslaving bij jongeren

Meer informatie over drugs en verslaving bij jongeren vindt u op de website Drugsinfo. Uw kind moet de hulp bij een verslaving wel zelf willen. U kunt uw kind niet dwingen om hulp te krijgen. Alleen in speciale gevallen kunt u een kind gedwongen laten opnemen. Meer informatie hierover vindt op de website Dwang in de zorg van de Rijksoverheid.

Bij onveilige situaties thuis

Woon je in of ken je een gezin met een verslaafde ouder? Of maakt u zich zorgen over kindermishandeling of huiselijk geweld in uw omgeving? Neem dan contact op met Veilig Thuis via het gratis telefoonnummer 0800-2000. Voor meer informatie kunt u naar de website gaan van Veilig Thuis.

Wat doet de gemeente?

De gemeente Land van Cuijk doet veel om verslavingen te voorkomen of te verhelpen. Dit wordt gedaan vanuit de WMO en vanuit het gezondheidsbeleid.

Vanuit de WMO

Vanuit de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) richten we ons op het voorkomen van verslaving. De gemeente doet dit op verschillende manieren, waarbij Novadic-Kentron een belangrijke partner is. Novadic-Kentron geeft onder meer voorlichting, zorgt voor bewustwording, verstrekt informatie en advies en ondersteunt de doelgroep. Zo geeft Novadic-Kentron voorlichting op scholen en kunnen sluiten zij soms aan bij het Basisteam Jeugd en gezin en Blikveld360 om daar hun kennis met andere professionals te delen. Daarnaast biedt Novadic-Kentron in samenwerking met andere partijen ook gespreksgroepen aan voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen of van ouders met een verslaving. Al deze activiteiten zijn gericht op het voorkomen en verminderen van verslaving, ook wel preventie genoemd. Naast het preventieve beleid helpt de gemeente door het begeleiden van mensen met een verslaving bij vinden van structuur in hun dagelijkse leven. Dit doet de gemeente niet zelf, maar zij kopen dit in bij organisaties als Novadic-Kentron, Point O en de GGZ. De gemeente biedt overigens geen behandeling aan, dat wordt bekostigd door de zorgverzekeraars.

Vanuit het gezondheidsbeleid

Belangrijke speerpunten in het gezondheidsbeleid zijn de preventie van drugs en alcohol. De activiteiten zijn meestal gericht op voorkomen van gebruik en verslavingen, bijvoorbeeld door het geven van voorlichting. De gemeente werkt hierin samen met verschillende partijen zoals de GGD, Novadic Kentron en bureau HALT. Een voorbeeld van een project dat vanuit het gezondheidsbeleid wordt uitgevoerd is het regionale project ‘Drugs, wat doet het met jou?’. Vanuit de GGD worden er daarnaast webinars verzorgd over lachgas, gezonde leefstijl en het puberbrein onder invloed. Ook kunnen barvrijwilligers van bijvoorbeeld (sport-)verenigingen en multifunctionele accommodaties geschoold worden op het gebied van gezondheid. Middelengebruik wordt hierin steeds vaker als onderdeel meegenomen.