Gemeente Mill en Sint Hubert neemt deel aan landelijke inleveractie steekwapens

Publicatiedatum: Maandag 6 september 2021

De gemeente Mill en Sint Hubert neemt in de Week van de Veiligheid (11 t/m 17 oktober) deel aan de landelijke inleveractie van steekwapens. De inleveractie wordt landelijk georganiseerd voor alle gemeenten die zich hierbij willen aansluiten. Vooral jongeren en jongvolwassenen worden aangemoedigd hun steekwapen in te leveren. In de periode voorafgaand aan de inleverweek starten de gemeenten een campagne om hun bewust te maken van de risico’s van wapenbezit.

Zorgelijke ontwikkeling

“Wapens horen niet thuis in onze samenleving. Dat is niet de manier waarop we conflicten willen oplossen,” zegt burgemeester Antoine Walraven. “De laatste jaren zien we echter dat het wapengebruik toeneemt, vooral onder jongeren en jongvolwassenen. Dat is een buitengewoon zorgelijke ontwikkeling. Daarom is het belangrijk dat ook in onze gemeente aandacht is voor dit thema. Via de inleveractie maken we bovendien ons dorp weer een stukje veiliger.”

Straffeloos inleveren

Tijdens de inleverweek kunnen steekwapens straffeloos worden ingeleverd bij de politiebureaus in Cuijk (Spinding 1) en Uden (Udenseweg 1). Deze zijn als inleverpunt herkenbaar door de poster die voor het raam hangt. Het inleveren van de wapens gebeurt anoniem in een inleverton die op het bureau staat. Er is dus geen risico dat men bestraft kan worden voor het wapenbezit. Na afloop van de inleverweek wordt het totale aantal ingeleverde wapens in de deelnemende gemeenten landelijk bekend gemaakt. In totaal hebben zich meer dan 200 gemeenten aangemeld. De inleveractie wordt landelijk gefaciliteerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie.

Informatie

De school en het jongerenwerk, maar ook de ouders kunnen met jongeren het gesprek aangaan over de risico’s van wapenbezit. Voor de ouders is een gespreksleidraad ontwikkeld. Ook het jongerenwerk kan daarvan gebruik maken. Scholen kunnen tijdens de campagneperiode een leskaart gebruiken om wapenbezit met de leerlingen te bespreken. Scholen en jongerenwerkers kunnen de jongeren ook stimuleren rapvideo’s te maken waarin ze het belang van een wapenvrije samenleving uitdragen. Het ministerie onderzoekt in samenspraak met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) of die video’s geplaatst kunnen worden bij de digitale landkaart op de site van het CCV. Op deze digitale landkaart staat niet alleen welke gemeenten deelnemen aan de inleveractie, maar ook waar - onder vermelding van adres en openingstijden - de inleverpunten zijn. De leskaart jongeren en wapenbezit en de gespreksleidraad voor ouders zijn beschikbaar op www.hetccv.nl. Daarop zijn ook feiten en cijfers te vinden over wapenbezit en jongeren, veelgestelde vragen daarover en een overzichtskaart met de verschillende typen wapens.

FAQ en downloads vindt u onder de afbeelding

FAQ en downloads

Waarom wordt een inleveractie voor steekwapens georganiseerd?

Sinds 2019 is er een toename van steekincidenten waarbij jongeren betrokken zijn. Dit is een zorgelijke ontwikkeling. Wapenbezit leidt eerder tot het gebruik van het wapen, met alle gevolgen van dien voor het slachtoffer én voor de dader. Met de inleveractie dragen we uit dat wapens niet het juiste antwoord zijn op het beslechten van conflicten. En met het afromen van het wapenbezit dragen we bij aan een veiliger samenleving voor jong en oud.

Waarom is het belangrijk dat ik mijn wapen inlever?

Het dragen van een wapen is niet stoer en leidt bovendien tot meer onveiligheid in de samenleving. Vaak wordt gedacht dat je je met een wapen beter kan verdedigen als je in een ruzie terechtkomt. Maar wapens bieden slechts een schijnveiligheid. Je bent met een wapen op zak minder geneigd ruzies uit de weg te gaan. Je voelt je zelfverzekerder. Je wapen kan echter ook tegen je gebruikt worden. Wapens leiden, vooral in panieksituaties, ook eerder tot het gebruik van dat wapen. Met alle gevolgen van dien. Niet alleen voor de slachtoffers. Maar ook voor je zelf, omdat je hierdoor een strafblad krijgt.

Ik twijfel nog over het inleveren van mijn wapen. Kan ik hierover met iemand praten?

Vaak zijn er redenen waarom je een wapen hebt. Je kunt je bijvoorbeeld onveilig voelen. Of onzeker bij anderen. Dan is het juist goed om te praten met iemand die je vertrouwt. Een jongerenwerker bijvoorbeeld of een vertrouwenspersoon op school, begrijpt jouw situatie en zoekt met je mee naar oplossingen.

Doen alle gemeenten mee aan de inleveractie?

Niet alle gemeenten doen mee aan de inleveractie. Deelname is steeds een lokale afweging, die onder meer afhangt van de ervaren urgentie van de wapenproblematiek in de gemeente. De gemeente Cuijk doet wél mee.

Wanneer kan ik mijn wapen inleveren?

De inleveractie is van 11 tot en met 17 oktober 2021. Check op de digitale landkaart wat de openingstijden zijn van de inleverlocaties in onze gemeente.

Welke wapens kan ik inleveren?

De inleveractie richt zich in onze gemeente alleen op het inleveren van steekwapens, slag- en stootwapens. Vuurwapens, munitie en explosieven vallen niet onder de reikwijdte.

Waar kan ik mijn wapen inleveren?

Steekwapens, slag- en stootwapens kan je anoniem inleveren op het politiebureau. Op deze digitale landkaart kun je zien welke politiebureaus in de gemeente een inleverpunt zijn en wat de openingstijden zijn.

Ik wil een vuurwapen inleveren. Kan dat?

Nee. De inleveractie richt zich in onze gemeente niet op het inleveren van vuurwapens, munitie en explosieven.

Ik wil een nepwapen inleveren. Kan dat?

Ja. Ook nepwapens kun je inleveren.

Blijf ik echt anoniem als ik mijn wapen inlever?

Ja! Steekwapens, slag- en stootwapens kunnen tijdens de inleverweek anoniem ingeleverd worden in de inleverton op het politiebureau.

Krijg ik echt geen straf als ik een wapen inlever?

Als je tussen 11 en 17 oktober je steekwapen, slag- of stootwapen inlevert, gebeurt dat zonder boete of strafrechtelijke vervolging.

Kan ik ook een wapen van iemand anders inleveren?

Ja, dat kan. Messen, slag- en stootwapens kun je ook namens iemand anders inleveren. Anoniem en zonder straf.

Ik heb een andere vraag. Bij wie kan ik terecht?

Je kunt voor meer informatie contact opnemen met de politie via 0900 - 8844.

 

Doelgroep sociale omgeving

Hoe kan een school bijdragen aan het tegengaan van wapenbezit?

In de toolbox Wapens en Jongeren op de site van het CCV staan meerdere voorbeelden van maatregelen die scholen kunnen inzetten. Deels gaan deze maatregelen over het voorkomen van wapenbezit op de school zelf. Daarnaast kunnen scholen bijdragen aan een veiliger samenleving door de onwenselijkheid van wapenbezit in het algemeen te bespreken met de leerlingen.

Hoe kan een school het inleveren van wapens stimuleren?

Er is een leskaart in de toolbox opgenomen die docenten kunnen gebruiken om voorafgaand of tijdens de inleverweek een thema-les aan wapenbezit en -gebruik te wijden. Ook worden via de gemeente flyers en posters gedistribueerd die jongeren informeren over de inleverweek. De campagne voorziet ten slotte in filmpjes met rapteksten die wapenbezit ontmoedigen. Scholen kunnen hun leerlingen stimuleren eigen rapteksten te maken tegen wapenbezit.

Welke rol kan het jongerenwerk spelen voorafgaand en tijdens de inleveractie?

Jongerenwerkers kunnen in gesprekken met jongeren de risico’s van wapenbezit onder de aandacht brengen en hen informeren over de inleveractie. Achtergrondinformatie over dit thema is in deze factsheet te vinden.

Hoe kan ik als ouder het risico van wapenbezit met mijn kind bespreken?

Het is belangrijk dat je als ouder de norm uitdraagt dat wapenbezit onwenselijk is en grote risico’s voor het kind kan opleveren. Achtergrondinformatie die kan helpen bij dit gesprek, is in deze gespreksleidraad opgenomen.