Collegecolumn burgemeester Antoine Walraven

Publicatiedatum: Vrijdag 4 september 2020

Samen bouwen aan de gemeente Land van Cuijk

De afgelopen week stond in het teken van kernendemocratie. Een wat technische term voor een belangrijke basis voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk.

We hebben gekozen om samen een (veel) grotere gemeente te vormen, omdat deze grootte ons meer slagkracht geeft. Maar vanaf het begin hebben we ook gezegd: we doen het op zo’n manier, dat de dorpen centraal staan en we dicht bij onze inwoners blijven.

Kernendemocratie

En dat is eigenlijk kernendemocratie: dicht bij onze inwoners. We richten de gemeente zo in, dat er een goed klimaat en ruimte is voor initiatieven. Dat er korte lijntjes zijn voor initiatieven van dorpen, verenigingen en individuele inwoners. Dat inwoners vanaf het begin bij gemeentelijke projecten, zoals de inrichting van een wijk  worden betrokken.

Meedenken en meepraten

Hoe we dat precies gaan doen, willen we samen met onze inwoners uitzoeken. In het najaar gaan we u als inwoner vragen wat u de beste manier vindt. We willen onder andere van u weten waarover u wilt meedenken en -praten en hoe u dat het liefste zou doen. Dat willen we op een aantal bijeenkomsten, als de maatregelen rondom corona dat toelaten, en online doen.

Woensdag hebben de voorzitters van de wijk- en dorpsraden ons tijdens een bijeenkomst hierover al op weg geholpen. Ook leverden de wijk- en dorpsraden een bijdrage aan de informatie campagne rondom dit onderwerp. Inwoners uit een groot aantal dorpen van de gemeente Land van Cuijk laten u hierin de komende tijd weten waarom zij mee willen denken en doen. Dat geeft veel en goede energie. We hopen dat u net zo enthousiast wordt. 

Samen doen!

Want kernendemocratie werkt alleen als we het samen doen: inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke organisaties, dorps- en wijkraden en de gemeente.

Samen bouwen we aan de gemeente Land van Cuijk!