Bomenonderhoud gemeente Mill en Sint Hubert 2019

Publicatiedatum: Woensdag 2 januari 2019

In de gemeente Mill en Sint Hubert wordt ieder jaar ongeveer een derde deel van het gemeentelijk bomenbestand gecontroleerd. Met deze werkwijze komt elke gemeentelijke boom eens in de drie jaar aan de beurt. Bij de controle wordt gekeken of de bomen nog gezond en veilig zijn Denk bijvoorbeeld aan het handhaven van een minimale doorrijhoogte of het verwijderen van dode takken. Indien nodig wordt een boom gesnoeid of in het uiterste geval gekapt.

Dit jaar worden de bomen door de firma Boomverzorging Arie Arts VOF uit Sint Agatha gesnoeid in de periode januari tot en met juli 2019. Bomen waarbij geconstateerd is dat snoeien wegens gezondheids- of veiligheidsredenen direct nodig is,  worden met voorrang aangepakt.

Informatie

Voor vragen gedurende werkzaamheden kun u contact opnemen met dhr. H. Rutten, boombeheerder van de gemeente Mil en Sint Hubert tel. 0485 319180.