Burgerpeiling: Waar staat je gemeente

Publicatiedatum: Vrijdag 24 mei 2019

De gemeente Mill en Sint Hubert heeft eind 2018 deelgenomen aan de burgerpeiling “Waar staat je Gemeente?”. De uitkomsten van deze peiling laten zien hoe tevreden de inwoners zijn over de thema’s woon- en leefomgeving, relatie burger-gemeente, gemeentelijke dienstverlening en zorg en welzijn. Over alle onderdelen gezamenlijk scoort Mill en Sint Hubert een voldoende (7). Ten opzichte van de burgerpeiling 2016 is er op bijna alle onderwerpen een stijging te zien. In zijn algemeenheid scoort de gemeente Mill en Sint Hubert rond het gemiddelde van gemeenten onder de 25.000 inwoners. De volgende burgerpeiling wordt in 2020 gehouden.

Uitkomsten

De tabel toont een weergave van een deel van de uitkomsten van het onderzoek. In de tabel zijn de antwoorden opgenomen op de vragen waarop respondenten op een schaal van 1 tot 10 konden scoren. De resultaten in de tabel laten een vergelijking zien met de gemiddelden van de deelnemende gemeenten onder de 25.000 inwoners en met alle deelnemende gemeenten.

Het onderzoek is middels een uitnodiging uitgezet bij een steekproef van 2000 inwoners van onze gemeente. De steekproef is getrokken uit de Basisregistratie Personen (BRP). Respondenten ontvingen een vragenlijst die zij schriftelijk of via internet konden invullen en die zo’n 20 minuten van hun tijd vroeg. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksbureau Research2Evolve. 582 Respondenten (29,1%) hebben deelgenomen aan het onderzoek, waarmee de resultaten statistisch significant zijn voor de groep inwoners van de gemeente.

Meer informatie over de burgerpeiling is te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl.