De mantelzorgwaardering kan weer worden aangevraagd

Publicatiedatum: Vrijdag 10 augustus 2018

Bent u of kent u een mantelzorger?

Vanaf 1 juni 2018 tot 15 december 2018 kan de mantelzorgwaardering weer worden aangevraagd. Dit is een attentie vanuit de vijf gemeenten in het Land van Cuijk, die hiermee willen laten blijken dat zij de inzet voor de medemens enorm waarderen. De attentie bestaat uit een geldbedrag van € 100,-. Jonge mantelzorgers (8 t/m 17 jaar) krijgen twee bioscoopbonnen ter waarde van in totaal € 30,- cadeau. De mantelzorgwaardering moet door de mantelzorger zelf worden aangevraagd.

Wat is mantelzorg

Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Mantelzorgers zijn dus mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Het zorgen voor een naaste komt vaak onverwacht en kan een grote belasting zijn, zowel emotioneel als in tijd. Een mantelzorger is zeer waardevol voor de persoon waar hij of zij voor zorgt. Én waardevol voor onze samenleving. Want met alle veranderingen in de zorg, wordt het steeds belangrijker om elkaar te steunen en voor elkaar te zorgen. De gemeente is er om de mantelzorgers te ondersteunen. Maar ook om hen de waardering te geven die zij verdienen.

Wie komt in aanmerking voor de mantelzorgwaardering

De mantelzorgwaardering wordt verstrekt aan diegenen die op een meer dan gebruikelijke, langdurige en intensieve manier zorg verlenen. Dit gedurende meer dan drie maanden en voor minimaal acht of meer uren per week. De waardering kan aangevraagd worden door mantelzorgers vanaf 18 jaar. Ook jonge mantelzorgers van 8 t/m 17 jaar die thuis opgroeien met een ziek, gehandicapt of verslaafd familielid kunnen een waardering aanvragen. Zij krijgen 2 bioscoopbonnen ter waarde van in totaal € 30,-.

Overige voorwaarden zijn

  • Degene aan wie de zorg wordt verleend (de zorgontvanger) woont in een van de gemeenten in het Land van Cuijk (Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert of Sint Anthonis)
  • Per zorgontvanger kan maar één mantelzorger een waardering ontvangen
  • Wanneer een mantelzorger meer dan één zorgvrager ondersteunt, kunnen er maximaal twee waarderingen worden aangevraagd

Hoe kunt u de mantelzorgwaardering aanvragen

De mantelzorgwaardering kan jaarlijks opnieuw worden aangevraagd door de mantelzorger. De gemeente kan aanvragen (laten) controleren met een steekproef. Aanvragen kan vanaf 1 juni 2018 tot 15 december 2018 via het aanvraagformulier op de website van het Centrum Mantelzorg Land van Cuijk. Let op! Het is zeer belangrijk dat de gegevens goed worden ingevuld. Foutieve of onvolledige aanvragen kunnen helaas niet worden gehonoreerd.

Wanneer ontvangt u de mantelzorgwaardering

De mantelzorgwaardering wordt per aanvrager éénmaal per jaar verstrekt. De verstrekking van de mantelzorgwaardering vindt per kwartaal plaats en wel in het kwartaal volgend op het kwartaal waarin een aanvraag wordt ingediend. Na het inzenden van het formulier ontvangt u een bevestigingsmail. Bewaar deze goed.

Meer weten

Wilt u meer informatie over de mantelzorgwaardering? Dan kunt u contact opnemen met het Centrum Mantelzorg Land van Cuijk via e-mail: info@mantelzorglvc.nl of via 0485-846739.