Goede opkomst tijdens avond bestuurlijke toekomst

Publicatiedatum: Vrijdag 4 oktober 2019

Op maandag 23 september 2019 vond de informatieve en interactieve avond plaats over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Mill en Sint Hubert. De avond, gehouden in Myllesweerd, werd bezocht door zo’n 200 inwoners. Een mooie opkomst en een grote mate van betrokkenheid! Er werd door de aanwezigen goede input gegeven die de raadsleden mee kunnen nemen in het verdere proces. Daarnaast waren er vooral ook veel vragen die door de burgemeester, de raadsleden en sprekers werden beantwoord.

Presentatie

De avond begon met een presentatie over de stappen die de gemeenteraad tot dusver heeft gezet in het bestuurlijke traject. Daarna vertelde de heer van de Laar van het adviesbureau Seinstra van de Laar over het proces dat de CBA-gemeenten doorlopen (Cuijk, Boxmeer, Sint Anthonis). Tot slot werd het informatieve gedeelte afgesloten door burgemeester Walraven die de aanwezigen meenam in de standpunten van de raad en een toelichting gaf op de verschillende criteria die gebruikt worden om een goede afweging te kunnen maken.

In gesprek

In het tweede gedeelte was er vooral ruimte voor de mening van alle aanwezigen en ging het publiek vooral in gesprek met elkaar. Deze standpunten, en de ingebrachte vragen, werden daarna besproken met de raadsleden. Ook werden de verschillende vragen beantwoord door de drie fracties.

Zienswijze

De opgehaalde input wordt door de raadsleden meegenomen in het opstellen van de zienswijze over de vorming van de CBA-gemeenten. In de tussentijd wordt u nog regelmatig geïnformeerd over het proces.