Grondprijs bouwkavel in Sint Hubert verlaagd

Publicatiedatum: Dinsdag 20 november 2018

Nieuwe start uitgifte tegen aangepaste prijs

In 2014 werd de uitgifte bekend van een bouwkavel op de hoek Grootvenseweg/Edelhert binnen plangebied Grootven III. Onlangs is besloten de verkoopprijs van dit kavel te verlagen en de uitgifte tegen de aangepaste prijs opnieuw te starten. Het kavel van circa 704 m2 ligt in het bestemmingsplan “Kom Sint Hubert” en is bestemd voor de bouw van een vrijstaande woning. Het adres wordt Kruithoorn 46. De kavelprijs is € 132.000,00 exclusief 21% B.T.W.

Aan de voorzijde van het kavel ligt een transportleiding van Brabant Water (bekijk de situatietekening). Voor deze leiding moet bij verkoop een recht van opstal ten behoeve van Brabant Water worden gevestigd. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de gemeente.

Voorwaarden inschrijving

Inschrijven

Download het inschrijfformulier, vul het in en mail het naar marijke.vancasteren@cgm.nl.

Loting

Als er meerdere belangstellenden zijn wordt door loting de volgorde bepaald. Degenen die zich hebben ingeschreven en voldoen aan de gestelde criteria worden op de hoogte gebracht van de lotingsdatum en het verdere verloop van de uitgifteprocedure.

Informatie

Neem voor meer informatie over de verkoop van dit kavel contact op met Marijke van Casteren via 0485-396600 of via marijke.vancasteren@cgm.nl.