Grote belangstelling nieuwbouwplannen Woonhof - Vlaar in Mill

Publicatiedatum: Woensdag 19 juni 2019

Op 12 juni 2019 organiseerden Mooiland en de gemeente Mill en Sint Hubert een informatieavond over de nieuwbouwplannen Woonhof-Vlaar (gebied Oranjeboomstraat/ Bernhardstraat/Hoogstraat in Mill). De avond werd gehouden in Myllesweerd.

Mooiland en de gemeente willen de omwonenden en andere belanghebbenden de gelegenheid bieden hun mening te geven over het bouwproject. Hoewel het project aan enkele basisvoorwaarden moet voldoen, zoals het minimumaantal woningen, kan men meepraten over situering van de bouw, het aantal lagen, materiaalkeuze, indelingen, hoe om te gaan met het groen, het parkeren en dergelijke.

De opzet van dit proces is als volgt. De 12e juni gold als algemene aftrap. Er werd uitgelegd wat de bedoeling is en welke kaders het bouwproject heeft. Uit de aanwezigen is een werkgroep gevormd die onder leiding van een stedenbouwkundige in een werkatelier over de plannen gaat praten. Als het goed is komt er dan een plan uit dat kan rekenen op een breed draagvlak. De nog te volgen bestemmingsplanprocedure kan dan waarschijnlijk soepel verlopen. Op voorhand is immers al rekening gehouden met opmerkingen van omwonenden.

Bij de eerste informatieavond, op 12 juni 2019 werd zowel door Mooiland (PDF) als de gemeente Mill en Sint Hubert (PDF) een presentatie verzorgd.