In memoriam Herman Wijdeven

Publicatiedatum: Dinsdag 29 oktober 2019

Met verslagenheid heeft het gemeentebestuur van de gemeente Mill en Sint Hubert kennis genomen van het plotseling overlijden van de heer

                                                                        Herman Wijdeven

Herman was in de periode van 2002 tot en met 2010 als wethouder voor onze gemeente actief. In de periode daarvoor was hij jarenlang raadslid. Na zijn wethouderschap bleef Herman actief betrokken bij onze gemeente en de gemeenschap via vele bestuursfuncties zoals de adviesraden Sociaal Domein, het platform gehandicapten, de zorg coöperatie Langenboomse Zorg Centraal en het verkeersplatform Mill en Sint Hubert.

Wij zijn hem zeer dankbaar voor zijn tomeloze inzet voor onze gemeente en de gemeenschap. Wij gaan hem missen en gedenken hem met respect.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Namens het gemeentebestuur van de gemeente Mill en Sint Hubert

de secretaris,                                de griffier,                   de burgemeester,

J.P.P.S. Ruyters                             Dr. J. Cornips              ing. A.A.M.J. Walraven