Inschrijving pachtgrond gemeente Mill en Sint Hubert 2019

Publicatiedatum: Vrijdag 30 november 2018

Er zijn nog acht percelen pachtgrond voor de geliberaliseerde pacht beschikbaar. Belangstellenden kunnen hun interesse voor de pacht schriftelijk kenbaar maken. Dit kan tot uiterlijk maandag 17 december 2018 om 12.00 uur.

Beschikbare percelen

  1. Het perceel, groot ongeveer 1.55.45 hectare, gelegen aan de Uilweg te Mill, wordt tot en met 31 december 2019 geliberaliseerd verpacht. Hierbij wordt u voor de goede orde medegedeeld, dat de perceelsituatie aan de Uilweg ten opzichte van 2013 is gewijzigd.
  2. Het perceel, groot ongeveer 2.56.85 hectare, gelegen aan de Graafseweg, wordt tot en met 31 december 2019 geliberaliseerd verpacht.
  3. Het perceel, groot ongeveer 2.49.25 hectare, gelegen tussen de Gerritsweg en de Molenheidseweg te Mill, wordt tot en met 31 december 2019 geliberaliseerd verpacht.
  4. Het perceel, groot ongeveer 2.90.53 hectare, gelegen aan de Udensedijk, wordt tot en met 31 december 2019 geliberaliseerd verpacht. Wel liggen er vier hogedruk gasleidingen van de NV Nederlandse Gasunie.
  5. Het perceel, groot ongeveer 3.86.37 hectare, gelegen aan de Maurikstraat te Langenboom, wordt tot en met 31 december 2019 geliberaliseerd verpacht. Echter, er mag op een deel van het perceel niet met chemicaliën worden gespoten. Dit betreft 10 meter rondom het perceel dat is gelegen op de hoek van de Maurikstraat.
  6. Het perceel ’t Kavelt aan de Wanroijseweg/Van den Bogaardweg te Mill is verdeeld in 4 percelen pachtgrond. Er is 1 deelperceel pachtgrond, groot ongeveer 2.28.95 hectare, tot en met 31 december 2019 voor de geliberaliseerde pacht beschikbaar. Dit deelperceel dient als grasland te worden gebruikt.
  7. Het perceel, groot ongeveer 2.99.35 hectare, gelegen aan de Gagelweg te Mill, wordt tot en met 31 december 2019 geliberaliseerd verpacht.
  8. Het perceel, groot ongeveer 1.03.20 hectare, gelegen aan de Voordijkse Veldweg, wordt tot en met 31 december 2019 geliberaliseerd verpacht.

Jachtrecht

De gemeente heeft het jachtrecht per 1 april 2014 verhuurd aan een Wildbeheereenheid. Dit betekent dat op de voornoemde percelen pachtgrond per 1 april 2014 jachtrecht zit.  

Tekeningen

De situatietekeningen van de bovenstaande percelen liggen bij de receptie van het gemeentehuis ter inzage. Op de situatietekening van de Udensedijk staat de globale ligging van de vier hogedruk gasleidingen aangegeven. Op de situatietekening van de Maurikstraat staat in geel het deel aangegeven waarop niet met chemicaliën mag worden gespoten.  

Belanstelling

Wilt u in aanmerking komen voor de geliberaliseerde pacht van de bovenstaande gronden dan moet u dit uiterlijk opmaandag 17 december 2018 om 12.00 uur mailen naar emile.kersten@cgm.nl. Vervolgens krijgt u per mail een ontvangstbevestiging. U doet een bod inzake de pachtprijs per hectare. Degene met het hoogste bod zal in principe de grond geliberaliseerd kunnen pachten. De gemeente behoudt zich het recht voor al dan niet tot gunning over te gaan. Als u geen ontvangstbevestiging heeft ontvangen en wel een bod heeft gedaan, neem dan uiterlijk woensdag 19 december 2018 telefonisch contact op met Emile Kersten van de afdeling Openbare Werken, telefoonnummer 0485-460300. Voor het doen van een bod moet u woonachtig zijn in de gemeente Mill en Sint Hubert en in deze gemeente over een reëel agrarisch bedrijf beschikken.

Overige lasten

Er worden ook ruilverkavelingslasten (behalve bij de percelen tussen de Gerritsweg en de Molenheidseweg, aan de Maurikstraat, aan de Wanroijseweg/Van den Bogaardweg en aan de Graafseweg), waterschapslasten en toetsingskosten van de Grondkamer in rekening gebracht.

Vragen

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Emile Kersten van de afdeling Openbare Werken, telefoonnummer: 0485-460300.