Jaarnota Brabant Water

Publicatiedatum: Donderdag 10 oktober 2019

Deze week ontvangt u van Brabant Water de jaarafrekening met daarop ook de gemeentelijke aanslagen rioolheffing en afvalstoffenheffing. Bij de jaarnota zit een folder met informatie. Wij adviseren u deze bijlage goed door te lezen.

Kwijtschelding

Als u uw aanslag niet kunt betalen kunt u kwijtschelding aanvragen. Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding hangt af van uw persoonlijke en financiële omstandigheden (zoals inkomen, vermogen en woonlasten). Voordat u kwijtschelding gaat aanvragen raden wij u aan om de algemene informatie over kwijtschelding goed door te lezen. Ga voor de algemene informatie en het aanvragen naar de pagina Kwijtschelding.

Alleenwonend

Als u in 2019 alleenwonend bent geworden, is dit in veel gevallen al verwerkt. Is dit volgens u niet goed verwerkt, stuur dan een e-mail naar belastingen@cgm.nl. Als blijkt dat ook voor u een lager tarief moet gelden, krijgt u een bedrag van € 3,43 per maand terugbetaald. Zet in uw mail altijd uw accountnummer en de datum per wanneer u alleenwonend bent. Het accountnummer staat rechts op uw jaarnota. Hebt u geen internetaansluiting of een eigen e-mailadres neem dan telefonisch contact met ons op via 0485-460300.

Bezwaar maken

Zijn er volgens u vergissingen gemaakt of bent u het niet eens met de aanslagen? Neem bij twijfel eerst even telefonisch contact met ons op via 0485-460300. U kunt binnen zes weken (na dagtekening op de jaarnota) schriftelijk een ondertekend, bezwaar indienen tegen de aanslag. Bezwaren kunt u richten aan: De heffingsambtenaar van de gemeente Mill en Sint Hubert, Postbus 7, 5360 AA Grave.