Jeugdgemeenteraad vergadert op 12 december 2019

Publicatiedatum: Vrijdag 29 november 2019

Op 12 december 2019 om 16.00 uur vergadert de jeugdgemeenteraad van Mill en Sint Hubert. Deze vergadering is openbaar en u bent van harte welkom om deze bij te wonen in het gemeentehuis.

De agenda is als volgt:

  • Opening door de voorzitter
  • Vaststellen van de notulen van de vergadering van 24 oktober 2019
  • Ingekomen stukken en mededelingen
  • Vragenrondje
  • Plannen JGR: hoe ver zijn we
  • Sluiting