Jeugdlintje 2021

Publicatiedatum: Donderdag 1 april 2021

logo jeugdgemeenteraad

De Jeugdgemeenteraad van de gemeente Mill en Sint Hubert wil aan kinderen die echt iets speciaals hebben gedaan, een jeugdlintje uitreiken.

Wie komen in aanmerking

Het jeugd lintje is bedoeld voor kinderen tot en met 13 jaar die:

  • Echt iets bijzonders hebben gedaan
  • Een heldendaad hebben verricht
  • Iemand enorm hebben geholpen
  • Iets heel speciaals voor een goed doel hebben gedaan
  • Wonen in de gemeente Mill en Sint Hubert

Ken jij een kind dat echt een jeugdlintje verdient

Ken je een kind dat een bijzondere prestatie heeft geleverd en in aanmerking zou moeten komen voor een jeugd lintje? Meld hem of haar dan aan. Schrijf een briefje met motivatie naar Ciska van der Lugt, Jeugdgriffier van de gemeente Mill en Sint Hubert, Kerkstraat 1, 5451 BM Mill, of stuur een e-mail met motivatie naar: info@jeugdgemeenteraadmill.nl.

Wanneer uitreiking

Een onafhankelijke commissie beoordeelt alle inzendingen. Meerdere kinderen kunnen een lintje krijgen. Het jeugd lintje zal uitgereikt worden op Koningsdag, 27 april 2021, door burgemeester Walraven

Vragen

Heb je vragen over het jeugd lintje, neem dan contact op met de jeugdgemeenteraad: Ciska van der Lugt (jeugdgriffier): telefoon 0485-396600 of Anita Straatman (begeleider): telefoon 06-22766480.