Melding misstanden buitengebied

Publicatiedatum: Dinsdag 16 november 2021

Het buitengebied kent allerlei problemen die de natuur aantasten, de rust verstoren en de leefbaarheid bedreigen. Strafbare feiten vinden er met regelmaat plaats. Denk aan dumpingen, wildcrossers, stroperij, vissen zonder geldige documenten en afval verbranden.

Samenwerking

Om dit soort misstanden aan te pakken is er goed toezicht nodig. Samen Sterk in Brabant (SSiB) verzorgt de toezicht en handhaving in het Brabantse buitengebied. SSiB is een Brabant brede samenwerkingsvorm waarin gemeenten, provincie, terrein beherende organisaties, particuliere grondeigenaren, waterschappen en waterwinbedrijven samenwerken. Door de inzet van groene boa’s op het gebied van toezicht, handhaving en opsporing en door actief netwerken op te bouwen wordt geprobeerd de kwaliteit van het buitengebied in Noord-Brabant te bewaken en te verbeteren. Gestreefd wordt naar een schoner en veiliger buitengebied waarin de biodiversiteit wordt gewaarborgd.

Helaas kunnen we niet op alle plekken tegelijk zijn. Daarvoor hebben wij uw ogen en oren hard nodig.

Melden

Wat kunt u doen als u misstanden ziet in het buitengebied? Heeft u een spoedeisende melding? Bel dan altijd de politie: 112 of 0900-8844. Is uw melding niet acuut? Bel dan 0900-9965432 of vul dit formulier in Melding doen (samenmelding.nl)