N264. Verslag inputsessies analysefase

Publicatiedatum: Donderdag 12 april 2018

De analysefase van de planstudie N264 is in volle gang. Een belangrijk onderdeel van deze fase was het ophalen van input bij de direct betrokkenen en belanghebbenden. De provincie wil namelijk niet alleen weten welke knelpunten er uit metingen, berekeningen, enzovoorts volgen, maar ook welke knelpunten er door de gebruikers en bewoners worden ervaren. Daarom zijn er zeven inputsessies georganiseerd in de vorm van tafelgesprekken.

  1. Sessie Gebiedsplatforms Uden.
  2. Sessie overige organisaties Uden.
  3. Sessie Stichting Leefomgeving N264.
  4. Sessie dorpsraad Volkel.
  5. Sessie participatiegroep Sint Hubert.
  6. Sessie overige gemeenten (o.a. Boxmeer, Meierijstad en Boekel).
  7. Sessie organisaties mobiliteit, economie, ruimte en milieu.

De sessie in Sint Hubert werd op 7 maart 2018 georganiseerd in De Jachthoorn. Iedere sessie startte met een toelichting op het project. Vervolgens zijn de huidige knelpunten besproken met aanwezigen.

Deelnemers hebben een beknopt verslag gekregen van deze inputsessies. Overige belangstellenden kunnen het verslag – in de vorm van een nieuwsbrief – vinden op de website van de provincie. Het verslag staat ook onder het kopje documenten op onze pagina N264 Sint Hubert.