Nieuwe ronde subsidieregeling ‘Brabant geeft Energie’

Publicatiedatum: Donderdag 1 augustus 2019

Vanaf 1 augustus 2019 opent de derde ronde van de subsidieregeling ‘Brabant geeft Energie’. De provincie is op zoek naar projecten ‘van onderop’ die de energietransitie in Brabant aantoonbaar versnellen. Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten de projecten innovatief, opschaalbaar, deelbaar en enthousiasmerend voor Brabanders zijn en moeten er meerdere partijen actief betrokken zijn.

Subsidie aanvragen

Deze subsidieronde loopt van 1 augustus tot en met 19 september 2019. Het bedrag dat in totaal beschikbaar is voor deze tender is € 1.000.000. De provincie draagt maximaal 50% van de kosten van een project, met een bijdrage van maximaal € 124.999. De subsidie wordt alleen toegekend als er geen sprake is van een andere subsidie vanuit een provinciale subsidieregeling. Zowel privaatrechtelijke als publiekrechtelijke personen kunnen aanvragen indienen bij het subsidiebureau van de provincie. Let op dat u tijdig indient: aanvragen die eerder of later worden ingediend vallen buiten de boot.

Informatie

Kijk voor meer informatie of aanvragen www.brabant.nl.

Advies

De Stichting 'Brabant Geeft Energie' kan u adviseren. Stel uw vraag via www.brabantgeeftenergie.nl