Nieuwe verordening De Kuilen

Publicatiedatum: Woensdag 8 juli 2020

De gemeenteraad van de gemeente Mill en Sint Hubert heeft een nieuwe verordening vastgesteld voor het gebied De Kuilen, het plassengebied dat gelegen is in Langenboom en Mill. Deze verordening komt in de plaats van de voormalige verordening die stamt uit 2011.

Wat is de verordening

In de verordening staan de regels en kaders die specifiek gelden voor het gebied De Kuilen. Deze regels zijn aanvullend op de algemene regels die al staan beschreven in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening). voor De Kuilen is een aparte verordening  gemaakt omdat in dit gebied specifieke activiteiten plaatsvinden zoals zwemmen en watersport.

Waarom een nieuwe verordening

De verordening uit 2011 was niet meer actueel omdat het gebruik van het plassengebied na het einde van de zandwinning en het aflopen van de erfpachtovereenkomst met de crossverenigingen (april 2019) deels is veranderd. Er is daarom in 2019, samen met betrokkenen, een nieuwe toekomstvisie voor het gebied gemaakt. In deze toekomstvisie staan mogelijke en gewenste ontwikkelingen beschreven. De nieuwe visie op het gebied is mede aanleiding voor het opstellen van een nieuwe verordening.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen

In de nieuwe verordening zijn kaders gegeven voor  het houden van evenementen. Daarnaast staat beschreven wat wel en niet mogelijk is als het gaat om recreatie op het water. Ook voor het gebruik van het strand staan concretere en meer specifieke zaken beschreven.

Inzien

De hele verordening is te zien op de website van www.officielebekendmakingen.nl.