Onderzoek wateroverlast gemeente Mill en Sint Hubert

Publicatiedatum: Donderdag 28 februari 2019

Het klimaat verandert. Dit zorgt voor een warmer, maar natter weerbeeld in Nederland. Die verandering gaat gepaard met langere perioden van droogte en een toename van het aantal ‘extreme buien’. Deze extreme buien nemen zowel in aantal als in intensiteit toe. Ze kunnen voor grote problemen gaan zorgen in de stedelijke omgeving. Water kan hierdoor terecht komen op plekken waar dat niet gewenst is, zoals in huizen en kelders.

Droogte wordt ook een steeds groter probleem. Dat is vooral na de zomer van 2018 een groot onderwerp. De warme zomer van 2018 heeft een grote impact op de bodem gehad. De lagere grondwaterstand en lage waterstand in beken, zorgen voor een droge ondergrond. De gemeente Mill en Sint Hubert wil onderzoeken welke maatregelen genomen kunnen worden om het risico op wateroverlast en verdroging te verkleinen.

Onderzoek

Bij de gemeente Mill en Sint Hubert zijn al enkele locaties bekend waar wateroverlast voorkomt. Daar is al onderzocht wat de oorzaak van de overlast is en welke maatregelen genomen kunnen worden. Bekijk het resultaat van dit onderzoek op de projectpagina Tegengaan wateroverlast. In dit onderzoek worden maatregelen bepaald die de kans op wateroverlast aanzienlijk verkleinen. Maar die ook verdroging kunnen tegengaan. De te nemen maatregelen vormen overigens geen garantie dat er geen overlast en schade meer kan optreden. Het kan nog altijd voorkomen dat het zo hard regent dat de oplossing niet (volledig) het gewenste effect heeft. Zeker gezien de klimaatveranderingen moet hier rekening mee gehouden worden. En op enkele locaties zijn er geen of zeer beperkte oplossingen mogelijk.

Waarschijnlijk zijn de in het onderzoek beschreven locaties niet volledig. Graag horen wij van de inwoners van de gemeente Mill en Sint Hubert of er nog meer locaties zijn waar wateroverlast optreedt. Zo kunnen deze locaties in het onderzoek en bij de te nemen maatregelen meegenomen worden.

Informatieavonden

We willen alle inwoners goed informeren. Ook willen we dat iedereen ruim de gelegenheid krijgt om vragen te stellen of om overlastlocaties en voorgestelde oplossingen met ons te delen. Daarom komen er twee inloopbijeenkomsten waarbij u tussen 19:00 en 21:00 uw vragen en opmerkingen kunt uiten. Mocht u niet in de gelegenheid zijn een inloopbijeenkomst bij te wonen dan kunt u ook bij de andere binnen lopen.

Voor inwoners uit Mill en Langeboom

 • Wanneer: Woensdag 3 april 2019
 • Tijdstip: 19:00 tot 21:00 uur
 • Locatie: Gemeentehuis Mill en Sint Hubert, Raadzaal Kerkstraat 1 te Mill

Voor inwoners uit Sint Hubert en Wilbertoord

 • Wanneer: Maandag 8 april 2019
 • Tijdstip: 19:00 tot 21:00 uur
 • Locatie: Gemeenschaphuis De Jachthoorn, Edelhertzaal, Wethouder Lemmenstraat 13 te Sint Hubert

Doorgeven overlast/afspraak maken/vragen

Het doorgeven van overlastlocaties kan ook per e-mail. Vermeld daarbij de volgende gegevens (indien bekend):

 • Datum en tijdstip van de overlast
 • Locatie van de overlast
 • Omschrijving van de overlast
 • Mogelijke oorzaak van de overlast
 • Idee voor oplossing

Informatie

Wilt u een afspraak maken of heeft u nog andere vragen over dit onderwerp? Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Mark Peters (mark.peters@cgm.nl) of Gijs Silvertant (gijs.silvertant@cgm.nl). Telefoon: 0485-396600.