Onkruidbestrijding door BTL Realisatie in de week van 4 mei 2020

Publicatiedatum: Woensdag 6 mei 2020

Om de dorpen Mill, Sint Hubert, Langenboom en Wilbertoord schoon en leefbaar te houden, moet het onkruid dat er groeit op de verharding worden bestreden. Deze werkzaamheden zullen in de week van 4 mei 2020 (week 19) door BTL Realisatie, vestiging Venray, uitgevoerd worden.

Wat gaan zij doen

In de week van 4 mei 2020 zal er in de 4 dorpskernen onkruid op verharding bestreden worden. BTL Realisatie gaat het onkruid borstelen en vegen. Zij starten de werkzaamheden in Mill, zullen dan doorgaan naar Sint Hubert, Wilbertoord en afsluiten in Langenboom. De werkzaamheden zullen naar verwachting medio week 20 afgerond worden.

Wat vragen we van u

Om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, hebben wij uw hulp nodig. Als u ziet dat BTL Realisatie bij u in de wijk aankomt met een borstelwagen, willen we u vragen uw auto te verzetten. Op deze manier kunnen wezij de werkzaamheden efficiënt uitvoeren, zodat de wegen weer schoon zijn als zij uw straat uit zijn. Natuurlijk voert BTL Realisatie het werk uit volgens de richtlijnen van het RIVM. Mocht u een vraag hebben en de medewerkers aanspreken, wilt u dan de 1,5 meter regel hanteren? Zo kunnen ook zij hun werk veilig doen!

Heeft u nog vragen

De werkzaamheden kunnen niet ongemerkt uitgevoerd worden. De machines kunt u horen en ze veroorzaken stof door het borstelen. Mocht u dit als overlast ervaren, spreek BTL Realisatie dan aan. Dit kan bij een van de medewerkers of bij projectleider Pieter-Jan Raijmakers. BTL Realisatie zal er alles aan doen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. En kunnen zij het werk snel uitvoeren, in het geval auto’s weggehaald worden als zij aankomen, dan duren de werkzaamheden vaak maar 15 minuten.

Laten we er samen voor zorgen dat Mill, Sint Hubert, Wilbertoord en Langenboom weer onkruidvrij worden!