Publicatie Europese aanbesteding textiel

Publicatiedatum: Maandag 21 september 2020

Op 17 september 2020 is de Europese aanbesteding voor het inzamelen, afvoeren en verwerken van textiel gepubliceerd.

De overeenkomst met de huidige textielinzamelaar Sympany eindigt van rechtswege op 31 december 2020. Per 1 januari 2021 moet er een nieuwe overeenkomst operationeel zijn. In verband met de opdrachtsom van de werkzaamheden moet deze overeenkomt volgens Europese richtlijnen Europees aanbesteed worden.

Publicatie

De Europese aanbesteding voor de inzameling, het afvoeren en verwerken van textiel voor de deelnemende gemeenten aan Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel is vanaf 17 september 2020 gepubliceerd. Geïnteresseerde bedrijven kunnen meedingen naar de opdracht.

De aanbestedingsdocumenten zijn via Negometrix (Tenderned) Europees gepubliceerd.

Informatie over de inzameling van afval

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

Logo Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel