Strategieën tegen de droogte in het Duits-Nederlandse grensgebied

Publicatiedatum: Donderdag 24 januari 2019

Nieuwe impulsen krijgen, in gesprek gaan, van elkaar leren: agrariërs uit het Duits-Nederlandse grensgebied hebben over alternatieve strategieën gesproken voor de aardappelteelt onder extreme weersomstandigheden. Ongeveer 70 deelnemers bezochten deze bijeenkomst in het kader van het INTERREG-project “Dynamic Borders".

Uitwisseling met collega's

Naast een rondleiding door de aardappelopslag en het machine-reparatiebedrijf De Lange Heikant BV in Overloon stond vooral de uitwisseling met collega's uit het buurland op de agenda. Agrariërs aan beide kanten van de grens staan immers voor dezelfde uitdaging om zich op de gevolgen van de klimaatverandering voor te bereiden.

Zoeken naar creatieve alternatieven

Dr. Ir. Peter Kooman (Hogeschool Aeres Dronten) presenteerde de alternatieven voor de aardappelteelt in het licht van de veranderende weersomstandigheden. “Het komt er vooral op aan efficiënter met water om te gaan. Ook de teelt van verder ontwikkelde aardappelrassen, die minder water nodig hebben, kan een model voor de toekomst zijn." Steffen Mies (advocaat en docent voor agrarisch recht aan de Hochschule Rhein-Waal) behandelde de juridische risico's die zijn verbonden aan opbrengstverliezen en de uitdaging van de overheid om de agrarische sector in Duitsland voldoende te subsidiëren."Op dit moment bestaat er nog geen grote overheidssteun bij droogte. Daarbij komt dat er nog geen oplossing is voor boeren om zich tegen extreme klimatologische omstandigheden te verzekeren", legde hij uit. Mies stelde daarom alternatieve modellen voor. Het gaat hierbij om een belastingvrije risicocompensatiereserve in winstgevende jaren of de mogelijkheid om het risico te spreiden voor boeren en klanten bij opbrengstverlies als gevolg van overmacht en dit vast te leggen in contracten. "Het probleem van opbrengstverliezen door droogte zal toenemen. Daarom zijn in de toekomst ook duidelijkere regels te verwachten,” aldus Mies.

Dynamic borders

Agribusiness, het organiseren van stageplaatsen over de grenzen heen en toerisme - zijn de speerpunten van het INTERREG-project “Dynamic Borders". Grensoverschrijdend werken daarbij de gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Goch en Weeze samen. Het project loopt tot 2020 en wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie, de Nederlandse provincies Limburg en Noord-Brabant, evenals het Ministerie van economie, innovatie, digitalisering en energie Noordrijn-Westfalen.