Toekomstige monumentale bomen: inmiddels tien exemplaeren geplant

Publicatiedatum: Woensdag 5 februari 2020

Het gaat goed met het plan om ‘toekomstige monumentale bomen’ te planten. Inmiddels zijn er tien in de gemeente Mill en Sint Hubert te vinden. Maar dat zijn er niet genoeg. De gemeente zoekt nog naar meer locaties om dergelijke bomen te planten. En u mag daarbij helpen!

Toekomstbomen

Wat zijn ‘toekomstige, monumentale bomen’? Dat zijn bomen die nu geplant worden maar die op een locatie gezet worden waarvan met enige zekerheid vast te stellen is dat daar de komende tientallen jaren niets gebeurt. Zo kan de boom uitgroeien tot een volwaardige, ‘monumentale’ boom van grote omvang. Niet alleen de locatie moet daarvoor geschikt zijn, ook de boomsoort moet tientallen – en misschien zelfs wel veel meer – jaar oud kunnen worden. Daarom komen alleen speciale soorten in aanmerking.

Geplant

Inmiddels zijn er tien toekomstbomen geplant. Op 3 april 2019 werd een winterlinde geplant op de hoek van de Schoolstraat en Spoorstraat in Mill. Omdat het hier om de eerste toekomstboom ging werd daar een klein feestelijk momentje van gemaakt. In de maanden daarna werd een toekomstboom geplant aan de Wilgenlaan in Langenboom en in de Hoogstraat in Mill, nabij de frietkraam. In Wilbertoord, in de Willibrordusstraat werden maar liefst vijf toekomstbomen geplant en wederom in de Hoogstraat, nabij Fitland/bushalte, verschenen nog twee stuks.

Motie

Waar komt het idee van toekomstbomen vandaan? In juli 2017 nam de gemeenteraad van Mill en Sint Hubert de motie ‘toekomstige, monumentale bomen’ aan. Daarmee wil de raad inwoners op een laagdrempelige manier betrekken bij hun woonomgeving. ‘Bomen dragen bij aan een groene omgeving, zijn in de zomer verkoelend, leggen CO2 vast en vormen een schuilplaats voor diverse dieren’, zo vindt de raad. De opzet van de motie is ook dat inwoners samen met de gemeente zoeken naar locaties waar bomen geplant kunnen worden die daar lang kunnen blijven staan. Een mooie, groene gemeente met prachtige, grote en monumentale bomen, dat bevordert ook het welzijn van inwoners.

Locaties

Inmiddels zijn door inwoners diverse plantlocaties aangedragen. Daarbij vielen helaas enkele locaties af in verband met leidingen of riolering in de ondergrond. Ook kwam het een enkele keer voor dat de locatie niet in eigendom was bij de gemeente of dat de locatie te krap bleek om de boom uit te kunnen laten groeien tot een ‘monumentale boom’. Maar er blijven natuurlijk genoeg plekken over en daarom hoort de gemeente graag van inwoners waar die een toekomstige, monumentale boom willen zien. De locaties die worden voorgesteld worden uitvoerig bekeken en hierover zal (ook via wijk- en dorpsraden) worden gecommuniceerd. En als het om een toekomstbestendige locatie gaat, zal er ook worden geplant. Daar is ook geld voor gereserveerd. We horen dus graag uw voorstellen.

Aanmelden

Denkt u een locatie te weten waar plaats is voor een grote boom voor in de toekomst. U kunt dit doorgeven aan de wijk- of dorpsraad of via de gemeente aan de heer N. Heere, medewerker groenbeheer en –onderhoud, e-mail: nico.heere@cgm.nl . Ook voor informatie kunt u bij hem terecht.

In Wilbertoord werden vijf toekomstbomen geplant.