Toekomstige monumentale boom geplant

Publicatiedatum: Woensdag 3 april 2019

Woensdag 3 april 2019 is een winterlinde geplant op de hoek van de Schoolstraat en de Spoorstraat in Mill. Daarmee werd een begin gemaakt met de inwilliging van een wens van de gemeenteraad om in heel de gemeente toekomstige, monumentale bomen aan te planten. Het belangrijkste doel is inwoners daarmee te betrekken bij hun leefomgeving en ook het welzijn van inwoners te bevorderen.

Motie

Op 6 juli 2017 nam de gemeenteraad van Mill en Sint Hubert de motie ‘toekomstige, monumentale bomen’ aan. Daarmee wil de raad inwoners op een laagdrempelige manier betrekken bij hun woonomgeving. ‘Bomen dragen bij aan een groene omgeving, zijn in de zomer verkoelend, leggen CO2 vast en vormen een schuilplaats voor diverse dieren’, zo is de strekking van de motie. De opzet van de motie is ook dat inwoners samen met de gemeente zoeken naar locaties waar bomen geplant kunnen worden die daar lang kunnen blijven staan.

Locaties

Inmiddels zijn door inwoners diverse plantlocaties aangedragen. Daarbij vielen helaas enkele locaties af in verband met leidingen of riolering in de ondergrond. Ook kwam het een enkele keer voor dat de locatie niet in eigendom was bij de gemeente of dat de locatie te krap bleek om de boom uit te kunnen laten groeien tot een ‘monumentale boom’.

Maar er blijven natuurlijk genoeg plekken over en daarom hoort de gemeente graag van inwoners waar die een toekomstige, monumentale boom willen zien. De locaties die zo in beeld komen zullen worden uitgewerkt en hierover zal (ook via wijk- en dorpsraden) worden gecommuniceerd. En indien het om een toekomstbestendige locatie gaat, zal er ook worden geplant.

Aanmelden

De groeilocatie en boom op de hoek Schoolstraat/Spoorstraat zijn aangedragen namens Buurtschap ‘Schoolstraat Mill’. Van Gaal Groenvoorziening en cultuurtechniek uit Langenboom heeft de boom geplant, daarbij geholpen door de heer C. Berends van het buurtschap en wethouder Van den Boogaart. Hopelijk de eerste in een rij van veel mooie, toekomstige monumentale bomen. Daarom een oproep. Ook van u horen wij graag waar u denkt dat plek is voor een grote boom voor de toekomst. U kunt dit doorgeven aan de wijk- of dorpsraad of via de gemeente aan de heer N. Heere, medewerker groenbeheer en –onderhoud, e-mail: nico.heere@cgm.nl . Ook voor informatie kunt u bij hem terecht.