U meldt nooit te snel!

Publicatiedatum: Dinsdag 3 december 2019

De gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert worden behoorlijk veilig ervaren. Inwoners geven Cuijk gemiddeld een 7.8 op het gebied van veiligheid, Grave een 7.5 en de Mill en Sint Hubert een 8.2. Toch heeft ruim een derde tot de helft van de inwoners wel eens te maken gehad met een verdachte situatie. De meeste inwoners maken hier een melding van, meestal bij de politie, maar minstens een derde doet dit niet. Hoe komt dit?

Uit een enquête die de gemeenten afgelopen voorjaar hebben gehouden onder hun inwoners – de inwonerpanels - blijkt dat mensen die geen melding maken vaak twijfelen of de situatie wel ernstig genoeg is. Daarnaast weten zij niet altijd via welk kanaal ze een melding kunnen maken. Van verdachte situaties is bekend dat deze bij de politie of Meld Misdaad Anoniem gemeld kunnen worden, maar dat via de website van de gemeente ook anoniem melding kan worden gedaan van mogelijke criminaliteit (denk aan activiteiten bij panden op ongebruikelijke tijdstippen of opvallende uitgavepatronen) weet slechts een derde. Dat overlast gemeld kan worden via de Fixi-app, is voor veel inwoners ook een onbekend gegeven.

‘U meldt nooit te snel’-sticker

Om inwoners te stimuleren en te faciliteren in het maken van meldingen, wordt bij dit huis-aan-huisblad een sticker verstrekt met als slogan ‘U meldt nooit te snel’. Op deze sticker vindt u informatie over waar en waarover u meldingen kunt maken. U kunt deze op een voor u logische plek plakken, bijvoorbeeld bij uw voordeur, in uw agenda of op uw (afval)kalender. De boodschap is: u maakt nooit te snel een melding van een verdachte situatie. Professionals komen liever tien keer voor niets, dan één keer te laat. Met een melding geeft u een signaal af. Een signaal op basis van een onderbuikgevoel of een onzekere waarneming zal nooit op zichzelf leiden tot bijvoorbeeld een arrestatie. Een verzameling van signalen kan instanties wel aanleiding geven om een onderzoek te starten. Een vroegtijdige melding van een verdachte situatie, kan de pakkans van criminelen vergroten en potentieel (meer) onveilige situaties voorkomen. Uw melding is dus van belang. Meldt wanneer u het gevoel heeft dat er iets niet pluis is, ook wanneer dit niet direct uw eigen veiligheid raakt. Op die manier kunnen we onze gemeente nog veiliger maken. Heeft u geen sticker ontvangen? Dan kunt u deze ophalen bij de balie van het gemeentehuis. De informatie kunt u ook terugvinden op de website. Dit geldt eveneens voor inwoners die een ‘nee, nee’ sticker hebben en geen huis-aan-huisbladen ontvangen.

Het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Research 2 Evolve. In Cuijk zijn 567 inwoners bevraagd, in Grave 576 inwoners en in Mill en Sint Hubert 470 inwoners. De aanleiding voor de enquête was het integraal veiligheidsbeleid van de gemeente. Hierin staat dat de gemeente het veiligheidsbewustzijn en de meldingsbereidheid onder inwoners wil vergroten. De resultaten geven inzicht in de mening en perceptie van de inwoner. Hoe veilig voelen inwoners zich? Melden zij verdachte situaties? Wat is een reden om niet te melden? Wat doen zij zelf aan preventie en wat verwachten zij daarin van de gemeente?

Bewustzijn veiligheid Uit de enquête blijkt dat inwoners redelijk veiligheidsbewust zijn. Zo laat men bijvoorbeeld geen waardevolle spullen achter in de auto en laat men ´s avonds, wanneer er niemand thuis is, bewust het licht branden. Ook regelen veel mensen iemand die tijdens hun vakantie voor de post zorgt. Daarnaast maakt ongeveer 4 op de 10 inwoners maakt gebruik van een buurt-Whatsappgroep. De Fixi-app van de gemeente, die onder meer bedoeld is voor het doorgeven van (signalen over) allerlei overlastsituaties, is nog niet bij iedereen bekend.

Inwonerpanel

Wilt u ook uw mening geven en meedenken over allerlei actuele onderwerpen die binnen de gemeente spelen? Word dan lid van het digitale inwonerspanel. Leden van het panel krijgen enkele keren per jaar via email een peiling. Deze kan gaan over onderwerpen als verkeer, bouwplannen, culturele evenementen en milieu, maar ook over jeugdzorg, WMO en leefbaarheid. Het invullen duurt gemiddeld 10 minuten. Ongeveer twee weken na sluiting van het onderzoek ontvangen alle deelnemers de resultaten van het onderzoek. Aanmelden kan op: www.inwonerspanelcuijk.nl, www.inwonerspanelgrave.nl, en www.inwonerspanelgemeente-mill.nl.