Voormalige concertzaal wordt gesloopt

Publicatiedatum: Vrijdag 22 februari 2019

Zoals het er nu naar uitziet wordt in april 2019 de voormalige concertzaal aan de Stationsstraat gesloopt. Vooruitlopend daarop zijn op het terrein al enkele bomen gekapt en is de beplanting verwijderd. Dat is gedaan om te voorkomen dat vogels in het groen gaan nestelen, het broedseizoen staat immers voor de deur. Een lindeboom aan de voorzijde is niet gekapt, deze blijft staan.

CPO

Op de locatie ‘voormalige concertzaal’ gaat een groep inwoners woningen bouwen. Dat geschiedt in CPO-verband. CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Het is een vorm van projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners zelf gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject. De CPO ‘Woongroep Concertzaal’ wil tien levensloopbestendige koopwoningen voor senioren realiseren.

Grondreservering

In december 2018 ondertekenden vertegenwoordigers van de Woongroep Concertzaal Mill en wethouder J.G.M. van den Boogaart een grondreserveringsovereenkomst. Daarmee bevestigde de gemeente dat zij voor deze woongroep exclusief een stuk grond reserveert. De woongroep dient binnen de periode van de overeenkomst verregaande voorbereidingen voor de bouw van woningen te treffen. De grondreserveringsovereenkomst heeft een looptijd van één jaar. Verstrijkt de termijn zonder dat de Woongroep heeft aangetoond de ontwikkeling voor elkaar te krijgen, dan heeft de gemeente de handen weer vrij om met een andere partij tot ontwikkeling te komen.

Meer weten

Als u meer wilt weten over woningbouwplannen in Mill, ga dan naar Wonen in Mill.